nieuws

Locatus: winkelleegstand in 2015 niet toegenomen

Geen categorie

De leegstand van winkelruimte is in 2015 niet toegenomen, constateert retailonderzoeker Locatus. Na een aanvankelijke stijging in het eerste kwartaal, nam de leegstand daarna niet meer toe.

Locatus: winkelleegstand in 2015 niet toegenomen

In de tweede helft van 2015 nam de leegstand verder af, zodat uiteindelijk op 1 januari 2016 de leegstand in Nederland 7,4 procent bedraagt. Dat is 0,1 procent lager dan begin 2015. Het totaal aantal leegstaande panden nam af, van 16.755 aan het begin van 2015, naar 16.562 nu.

Locatus concludeert dat de winkelmarkt dynamisch is en zichzelf reguleert. Tussen 2006 en 2016 zagen de onderzoekers de leegstand met drie procent toenemen, veroorzaakt door een zware economische crisis en toenemende bestedingen via internet. Nu het economisch beter gaat, neemt de leegstand weer af. Wel tekent zich duidelijker af welke winkelgebieden de consument het interessantst vindt. Lang niet alle winkelgebieden profiteren mee van de economische opleving.

Na de faillissementen van de afgelopen weken lijkt het waarschijnlijk dat de leegstand in de komende maanden weer zal oplopen. In welke mate, is volledig afhankelijk van een eventuele doorstart van de MacIntosh Retail Group en V&D, stelt Locatus.

De verbetering van de bezettingsgraad van winkelpanden is niet overal zichtbaar. In de centra van de grootste steden in Nederland gaat het al langere tijd beter dan in middelgrote steden. In de 17 grootste stedelijke centra daalde de leegstand van 7,2 procent begin 2015 naar 6,9 procent begin 2016, terwijl in de centra van middelgrote steden de leegstand oploopt van 11,6 procent naar 11,9 procent.

In de wijk- en buurtcentra loopt de leegstand eveneens terug, van 8,6 procent naar 8,1 procent. Verder krabbelen de meubelboulevards uit het dal. Hier loopt de leegstand – na jarenlange toename – terug van 9,4 procent naar 9,3 procent.

Stadsdeelcentra als Den Haag Leyweg, Eindhoven Woensel en Haarlem Schalkwijk presteren het slechtst. Hier liep de leegstand op van 7,9 procent naar 9,4 procent. Het verschil tussen soorten winkelgebieden wordt verklaart uit de verschillende soorten winkelaankopen:  doelgericht (de dagelijkse boodschappen) en recreatief.

Dagelijkse boodschappen blijven mensen vooral in de buurt doen, in de wijk- en buurtcentra. Deze centra zijn dus al jaren redelijk stabiel. Met de recessie liep de leegstand hier licht toe van de leegstand. Nu het economisch beter gaat neemt de leegstand weer af.

Reageer op dit artikel