nieuws

Cofinimmo verkoopt belang in woonzorgcentra

Geen categorie

Cofinimmo heeft haar belang van 95 procent in de vennootschap Silverstone voor 92,6 miljoen euro verkocht aan een vennootschap van de groep Senior Assist. Silverstone is eigenaar van twintig woon- en zorgcentra in België.

Cofinimmo verkoopt belang in woonzorgcentra

De centra worden uitgebaat door de groep Senior Assist. Rekening houdend met de andere activa en passiva van de overgedragen vennootschap, waardeert de transactie de gebouwen op 134,5 miljoen euro. Dat bedrag ligt 12,7 miljoen euro boven hun reële waarde zoals bepaald door de onafhankelijke eind december 2014. Tijdens de periode waarin Cofinimmo in bezit was van de activa realiseerde het Belgische vastgoedfonds een jaarlijks intern rendement (IRR) van gemiddeld 8,5 procent op de portefeuille van Silverstone.

Deze transactie betekent voor Silverstone het verlies van haar erkenning als institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap. Doordat Senior Assist reeds aandeelhouder is voor 5 procent in Silverstone en voor 2,62 procent in Rheastone – een andere dochtervennootschap van de groep Cofinimmo – vindt de transactie plaats tussen twee verbonden partijen. Toch werd ze gesloten tegen de normale marktvoorwaarden of voorwaarden die voor de aandeelhouders van Cofinimmo gunstiger zijn dan deze marktvoorwaarden.

De verkoop van Silverstone zal Cofinimmo in staat stellen haar vastgoedportefeuille in de zorgsector te herschikken vanuit geografisch oogpunt. De fondsen die verkregen werden in het kader van deze transactie zullen dan ook geïnvesteerd worden in de aankoop van ander vastgoed.

 

Reageer op dit artikel