nieuws

Amsterdam zet zich schrap voor vastgoedhausse

Geen categorie

Amsterdam gaat alle zeilen bijzetten om de snelle groei van het aantal inwoners, bedrijven en bezoekers tot 2025-2030 op te kunnen vangen.

Tot 2025 wil de hoofdstad 50.000 nieuwe woningen, hotels en nieuwe grootschalige bedrijfsvestigingen realiseren rond nieuwe grootstedelijke centra. Dat blijkt uit de rapportage Koers 2025 – Ruimte voor de stad. De woningvraag wordt gestuwd door de jaarlijkse bevolkingsgroei in Amsterdam van gemiddeld 11.000 inwoners. Amsterdam telt nu ongeveer 833.000 inwoners. Bij een jaarlijkse productie van 5.000 woningen zal de bevolking toenemen tot ruim 900.000 inwoners in 2025. Als de bevolkingsgroei doorzet, komt het aantal van 1 miljoen inwoners rond 2030 in beeld. Tot 2025 wil Amsterdam dan ook minstens 50.000 nieuwe woningen hebben gebouwd, ook via transformatie van leegstaand en leegkomend vastgoed.

In 2015 werden in Amsterdam 8.376 opgeleverd. In lopende gebiedsontwikkelingsprojecten is nu nog ruimte voor de bouw van 30.000 woningen. Door de grote vraag nadert de planvoorraad rond 2018-2019 het nulpunt. Om die reden heeft Amsterdam ‘op de meest kansrijke locaties’ twaalf woningbouwlocaties geselecteerd, die goed zijn voor 20.000 à 25.000 extra woningen tussen 2020 en 2025. Dit jaar zet het stadsbestuur deze voornamelijk in de Ringzone gelegen projecten al in gang. Het gaat om Buiksloterham, Sloterdijk-1-Zuid, IJsbaanpad-Zuid, Bijlmerbajes-Weespertrekvaart, NDSM-Oost, Kop Sloterplas, Amstelstation-Amstelzijde, IJburg Midden- en Strandeiland Fase 1, NDSM-Noord/Klaprozenweg, IBM-gebied, Amstelkwartier Fase 3, Rand Mandelapark.

Ook het aantal bedrijven en banen lijkt fors te groeien. Ruimte voor de Stad houdt in het meest positieve scenario tot 2025 rekening met een groei van het aantal arbeidsplaatsen van 590.000 naar ruim 680.000 banen in de stad. In dit scenario voorziet Amsterdam een sterk toenemende vraag naar grote kantoren. ‘Er is een groeiende voorkeur bij bedrijven voor vestiging in een gemengd stedelijk milieu. Centraal gelegen (stadsverzorgende) bedrijventerreinen bieden kansen om te voorzien in deze groeiende economische behoefte naar gemengde stedelijke vestigingsmilieus. Grootschalige bedrijfsvestigingen kunnen worden geaccommodeerd rondom bestaande en nieuw te ontwikkelen grootstedelijke centra bij OV-knooppunten’, schrijft het stadsbestuur.

De groei van het aantal toeristen en zakenreizigers groeit zo mogelijk nog harder. Afhankelijk van de ontwikkeling van de wereldeconomie kan het aantal bezoekers aan Amsterdam groeien van jaarlijks 17 miljoen nu tot 20 en mogelijk zelfs 25 miljoen in 2025. Hierdoor zal de druk op met name het stadscentrum, maar ook op andere delen van de stad, verder toenemen. Als het intercontinentaal reizen sterk groeit, zal het aantal buitenlandse verblijfsbezoekers groeien met bijna 60 procent. Dat heeft een grote vraag naar grootschalige en luxe hotelaccommodatie en congresfaciliteiten tot gevolg. Om het centrum te voorzien wil Amsterdam deze faciliteiten het liefst gerealiseerd zien in Oud-Zuid, Oud-West, Oost en op de Noordelijke IJ-oevers.

 

Reageer op dit artikel