nieuws

‘Maatregelen nodig voor huisvesting jongeren’

Geen categorie

De politiek moet actie ondernemen om jongeren meer uitzicht te bieden op betaalbare woonruimte. De jongerenorganisaties van CDA, ChristenUnie en D66 riepen daartoe gisteren op.

‘Maatregelen nodig voor huisvesting jongeren’

Ze dringen onder meer aan op het geschikt maken van leegstaande panden voor bewoning. Ook moet het voor mensen die hun huis niet kunnen verkopen mogelijk worden het langer dan twee jaar tijdelijk te verhuren.

De politieke jongerenorganisaties wijzen erop dat jongeren die willen verhuizen nauwelijks uitzicht hebben op een woning. Daarbij speelt hun verslechterde positie op de arbeidsmarkt hen parten. Volgens de drie organisaties lijkt er onvoldoende politieke wil te zijn om dit probleem op te lossen. ‘In dit land vol leegstand en politieke nota’s moet er aandacht komen voor de jongeren die dakloos dreigen te worden.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels