nieuws

Verkoopprijs koopwoning duikt onder 210.000 euro

Geen categorie

In de eerste twee maanden van 2013 betaalden kopers in Nederland gemiddeld 208.700 euro voor een bestaande koopwoning. Dat heeft Woningmarktcijfers.nl vastgesteld op basis van gegevens van het Kadaster.

Verkoopprijs koopwoning duikt onder 210.000 euro

Vergeleken met de eerste twee maanden van 2012 bedraagt de daling 12,8 procent. De koopsomdaling is fors, omdat de gemiddelde koopsom in de eerste helft van 2012 met 235.000 euro nog redelijk hoog was.

Vergeleken met heel 2012 (226.700 euro) is de daling 7,7 procent, afgezet tegen het tweede halfjaar (218.000 euro) bedroeg de daling 4 procent. De koopsomdaling is voor een groot deel te verklaren door de afname van de verkoop van duurdere woningen. In de prijsklasse van 400.000 tot 600.000 euro nam het aantal transacties af met 38 procent, boven de 600.000 euro zelfs met 50 procent. Omdat het aantal transacties bij vrijstaande woningen met 22 procent afnam, concludeert de website dat de koopsomdaling vooral wordt veroorzaakt door een wijziging in de typeverdeling.

Op provinciaal niveau lopen de percentages uiteen van -6 in Zeeland tot -15,7 in Noord-Holland. In de eerste twee maanden van 2013 registreerde het Kadaster 14.158 transacties, 4,9 procent minder dan in de eerste twee maanden van 2012. De daling is beperkt, zeker gezien het feit dat in december liefst 17.360 kopers, deels vervroegd vanwege de hypotheekaanpassingen, hun akte bij de notaris lieten passeren.

Dit jaar zijn het CBS en het Kadaster gestopt met de publicatie van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK index) op maandbasis voor de provincies en met de gemiddelde koopsom op provinciaal niveau. Het argument is dat de betrouwbaarheid door de afgenomen transacties onder druk staat. Het CBS en het Kadaster hebben aangekondigd vanaf dit jaar rekening te houden met het aantal transacties per woningtype in relatie tot de totale koopvoorraad. De verwachting is dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de PBK index hierdoor zal toenemen.

Reageer op dit artikel