nieuws

Retailer en belegger moeten verdienmodel omgooien

Geen categorie

De nieuwe verdienmodellen van winkeliers moeten uitgaan van lagere netto opbrengsten, gecombineerd met grotere volumes en hogere omloopsnelheden. Dit heeft ook consequenties voor de inkomsten van vastgoedeigenaren. Zij kunnen beter huurdifferentiatie toepassen, huurcontracten verkorten en panden samenvoegen om oppervlakten te creëren die courant zijn.

Retailer en belegger moeten verdienmodel omgooien

Dat concludeert Frank Quix in zijn onderzoek, dat hij uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Raad van Winkelcentra. Het online aandeel van non-food retails zal stijgen naar 20 tot 25 procent van de omzet. Non-food retailers moeten uitgaan van een verdringingsmarkt. Volgens Quix moeten winkels in een verzadigde winkelmarkt compacter worden. Hij volgt daarin de lijn van Cor Molenaar die in zijn nieuwe boek Red de winkel concludeert dat winkels de helft kleiner kunnen worden, omdat 80 procent van het assortiment via internet kan worden verkocht. Quix stelt ook dat perifere winkelgebieden als woonboulevards net als winkelgebieden in krimpregio’s moeten inkrimpen.

Anders dan Molenaar concludeert Quix dat niet internet maar de economische crisis de voornaamste oorzaak is van de teruglopende winkelbestedingen. ‘Die terugloop wordt veroorzaakt door gebrek aan vertrouwen en niet door online shopping’, aldus Quix. Online shopping moet volgens hem niet als een bedreiging voor fysieke retailers worden gezien. ‘Online retail is een aanjager van groei, ook voor de fysieke retail.’

Quix constateert vanaf 2004 grote verschillen in groeicijfers tussen de food- (19 procent) en de non-food sector (-3 procent). Met name de doe-het-zelf (-12 procent) en wonen (-13 procent) branche zijn hard geraakt door de economische crisis. In reële termen, dus rekening houdend met de inflatie, is er zelfs sprake van een daling in de non-food sector van 17 procent. Voor wonen staat de teller dan op -27 procent.

Lees meer in de NRW-special [PDF]

> Nieuwsstelling

Reageer op dit artikel