nieuws

Regionale kantorenfondsen vereisen nieuwe wetgeving

Geen categorie

Voor een verplichte afdracht aan de regionale kantorenfondsen is nieuwe wetgeving nodig. Dat concludeert Deloitte op basis van onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de mogelijke juridische grondslag voor fondsen om de sanering van verouderde, leegstaande kantoorgebouwen te financieren.

De oprichting van regionale kantorenfondsen maken onderdeel uit van het vorig jaar juni gesloten Convenant aanpak leegstand kantoren. Vanuit deze fondsen zou gedeeltelijke financiële compensatie moeten worden geboden aan eigenaren die besluiten bestaande kantoren te slopen of gebouwen duurzaam te transformeren naar een nieuwe functie. Bij veel partijen en gemeenten bestaat grote weerzin tegen een verplichte afdracht. Daarom moeten de juridische mogelijkheden worden onderzocht.

Voor een afdwingbare afdracht aan het kantorenfonds is volgens Deloitte een nieuwe heffing nodig. Op grond van het legaliteitsvereiste geldt dat deze regeling een wettelijke grondslag vereist. Een wetsvoorstel voor deze regeling is dan ook nodig. ‘Voor de haalbaarheid van een dergelijk wetsvoorstel is politiek draagvlak nodig’, stelt Deloitte.

Volgens de onderzoekers wordt het verkrijgen van breed draagvlak best lastig. Er wordt gewezen op de terughoudendheid van diverse partijen bij het convenant, de soms tegenstrijdige belangen van lokale overheden en het Rijk en de ‘enorme ‘ kosten die met een dergelijke regeling worden gedekt. Deloitte adviseert nader onderzoek te doen om de benodigde bijdrage aan het fonds effectief te laten zijn.

Reageer op dit artikel