nieuws

Raad vindt uitlatingen Naber over Klotz onrechtmatig

Geen categorie

De Raad van Toezicht Breda van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskundigen (NVM) berispt makelaar Toine Naber omdat zijn uitlatingen over René Klotz ‘onrechtmatig en klachtwaardig’ zijn, ‘niet-functioneel en diffamerend’ en ‘de grens van het toelaatbare hebben overschreden’.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad over een klacht van Klotz tegen Naber. Voor de beschuldigingen ontbreken volgens de Raad zowel de onderbouwing als de rechtvaardiging.

Klotz, vakgroepvoorzitter van NVM Business en NVM-bestuurslid, legde deze week zijn functies tijdelijk neer om zijn werkgever niet te beschadigen. Aanleiding was de berichtgeving in NRC Handelsblad over een zakelijk conflict tussen Klotz en zijn voormalige zakenpartner Toine Naber. Naber, oud-afdelingsvoorzitter van de NVM, beschuldigde Klotz op 10 april in NRC Handelsblad van onrechtmatig handelen tijdens het faillissement in 2009 van hun Tilburgse makelaarskantoor.

Of Klotz nu weer kan aantreden, laat hij in het midden. ‘Dit is onderwerp van gesprek binnen het bestuur van NVM Business. Er is afgesproken een paar weken rust te nemen. Zodra dit mogelijk is, zal hierover gecommuniceerd worden’, aldus Klotz in een reactie. Klotz had de Raad van Toezicht ingeschakeld omdat Naber hem voortdurend in een kwaad daglicht zou stellen. Een tegenklacht van Naber is volgens de Raad van Toezicht ongegrond. Klotz mocht naar het oordeel van de Raad een e-mail van Naber aan de rechter voorleggen ‘ter ondersteuning van zijn eis om rectificatie daarvan.’

De NVM Raad van Toezicht Breda heeft twee van de drie klachten die makelaardij Naber tegen Klotz heeft ingediend ongegrond verklaard. Deze hadden betrekking op het overnemen van projecten zonder dat hiervoor een vergoeding zou zijn betaald en het vermeend onbevoegd afmelden van een bedrijfsruimte. De Raad van Toezicht berispt Klotz omdat hij gezamenlijke opdrachtgevers eenzijdig in kennis heeft gesteld van het besluit dat hij niet langer met klager Naber wenste samen te werken.

Reageer op dit artikel