nieuws

NVM: Klotz blijft voorzitter NVM Business

Geen categorie

René Klotz blijft voorzitter van NVM Business. Dat stelt de NVM in reactie op berichtgeving gisteren in NRC Handelsblad over een zakelijk conflict tussen Klotz en voormalig zakenpartner Toine Naber.

NVM: Klotz blijft voorzitter NVM Business

‘Vóór zijn benoeming in mei 2011 heeft Klotz tekst en uitleg gegeven over dit conflict. Het bestuur en de leden hebben hem daarna unaniem gekozen. De publicatie in NRC heeft geen nieuwe feiten aan het licht gebracht. Het gaat om een ruzie tussen twee NVM-leden. We blijven vertrouwen in hem houden. Mochten er nieuwe feiten bekend worden, dan zullen we de situatie opnieuw bezien’, aldus NVM-woordvoerder Roeland Kimman.

Naber, ook oud-afdelingsvoorzitter van de NVM, verdenkt Klotz van onrechtmatig handelen tijdens het faillissement van hun makelaarskantoor in 2009. Naar aanleiding van een aangifte is de financiële recherche bezig met een oriënterend onderzoek naar Klotz, schrijft NRC. Naber en Klotz waren directeur van de failliete holding Home, voorheen het grootste makelaarskantoor van Tilburg. Eind 2008 begon Klotz een eigen makelaarsbedrijf. Naber nam de Tilburgse kantoren onder voorwaarden van hem over. Begin 2009 bleken de verliezen zes tot zeven ton hoger te zijn dan gedacht. In april en mei gingen BV’s van beiden failliet. Naber zegt hierbij voor negen ton te zijn gedupeerd, aldus NRC.

De voorzitter van NVM Business neemt in een brief aan relaties afstand van het NRC-verhaal. ‘NRC Handelsblad neemt lasterlijke uitlatingen over van een ex-compagnon van mij. Ik heb deze uitlatingen in diverse gesprekken weerlegd. Desondanks komt mijn visie niet aan bod. In 2009 vroegen mijn toenmalige compagnon en ik het faillissement aan van ons bedrijf Home BV. Dit faillissement werd volgens de verslagen van de curatoren veroorzaakt door het instorten van de markt. Het was niet te wijten aan onbehoorlijk bestuur. Er is geen sprake van nader onderzoek door de curator. Sindsdien uit deze ex-compagnon voortdurend ongefundeerde beschuldigingen.’

Klotz vervolgt: ‘Ik heb aangifte gedaan en het openbaar ministerie vervolgt hem wegens smaad en laster. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter in Breda geoordeeld dat mijn voormalige compagnon mij niet mag belasteren op straffe van een dwangsom. Hij heeft nu zijn toevlucht gezocht bij het NRC. Het is treurig dat een krant deze laster publiceert. Niet alleen omdat dit mij onterecht in een kwaad daglicht stelt, maar ook omdat de krant de NVM hierbij betrekt. Voordat ik werd gekozen tot voorzitter van NVM Business heb ik het Algemeen Bestuur en ledenvergadering volledig open geïnformeerd en de leden hebben mij unaniem gekozen tot voorzitter. NVM heeft een zorgvuldig besluit genomen. Daar doen de insinuaties in NRC niets aan af.’

De tuchtrechter doet naar verwachting binnen enkele weken uitspraak over het geschil tussen Klotz en Naber.

Reageer op dit artikel