nieuws

Neprom: markt creëerde geen schaarste nieuwbouw

Geen categorie

Neprom-directeur Jan Fokkema spreekt tegen dat een bouw- en vastgoedlobby bewust heeft aangestuurd op woningbouwschaarste, een van de conclusies van de commissie-Huizenprijzen.

Neprom: markt creëerde geen schaarste nieuwbouw

‘De schaarste aan nieuwbouwhuizen is bewust in stand gehouden door de bouwpolder? Dat is klinkklare onzin. Ontwikkelaars, bouwers en ook gemeenten hebben er in de hoogtijdagen juist achteraan gejaagd om de productie omhoog te krijgen. Iedere individuele marktpartij en gemeente had juist belang bij een eigen hoge woningproductie’, aldus Fokkema op zijn blog op Neprom.nl.

NVB-directeur Nico Rietdijk van de belangenvereniging van kleine en middelgrote bouwers en ontwikkelaars zei in juni 2012 tegen Vastgoedmarkt dat zo’n lobby wel degelijk bestond. ‘In 1994 maakten de grote bouwbedrijven en projectontwikkelaars met flinke grondposities zich zorgen over de enorme Vinex-opgave. Begin jaren negentig was de economie zwak. Ze waren bang dat ze hun Vinex-woningen niet konden afzetten. In een vergadering – waar ik ook bij zat – hebben de grote partijen en politieke bestuurders besloten in te zetten op schaarste. Er moest zo min mogelijk ruimte komen voor woningbouw’, aldus Rietdijk vorig jaar.

In zijn blog memoreert Neprom-directeur Fokkema wel dat marktpartijen aanvankelijk niet geloofden in de Vinex-plannen. ‘Maar het Rijk hield voet bij stuk. En uiteindelijk is het ook gelukt en was er inderdaad sprake van schaarste en schaarstepremies. Hierdoor rezen de grondprijzen de pan uit, werden de boeren miljonair, werd er veel geld afgeroomd door gemeenten en verdienden de marktpartijen goed.’

Fokkema heeft geen hoge pet op van de conclusies van de commissie. ‘Die suggereert als oplossing dat het Rijk opnieuw de regie moet nemen ten aanzien van de feitelijke woningproductie. Terwijl juist het restrictieve rijksbeleid een belangrijk aandeel had in de oorsprong van het probleem. Onbegrijpelijk en onzinnig.’ Wel deelt hij de conclusie van de commissie dat er meer bouwlocaties moeten komen om te voorzien in de reële lokale behoefte. ‘Dat zal op de lange termijn werkelijk wat doen aan de schaarste en maakt het mogelijk om sneller de productie te laten stijgen.’

Nu is juist het tegenovergestelde aan de orde: ‘Veel gemeenten schrappen locaties en temporiseren de productie. Dit in een poging om de grondprijzen overeind te houden. Dat had de commissie moeten signaleren en hiertegen had zij moeten waarschuwen. In het verlengde daarvan had de commissie veel krachtigere maatregelen moeten bepleiten die nu de productie stimuleren, zodat we straks niet geconfronteerd worden met nieuwe schaarste. De hoge grondprijzen die gemeenten in rekening brengen en de onwil die te laten dalen, zorgen juist nu voor grote problemen.’

Reageer op dit artikel