nieuws

Meeste corporaties verhogen huren op inkomen

Geen categorie

Van de corporaties heeft 60 procent het voornemen om de huren per 1 juli te verhogen conform het Woonakkoord. 28 procent past een huurverhoging toe van 1,5 procent boven inflatie voor alle huurwoningen onafhankelijk van het inkomen van de huurder. De overige 12 procent varieert van enkel met inflatie tot een variant binnen het Woonakkoord.

Meeste corporaties verhogen huren op inkomen

Dit blijkt uit het onderzoek Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas.

Corporaties die afwijken van het Woonakkoord doen dit hoofdzakelijk op basis van beleidsmatige overwegingen. Daarnaast is de beperkte tijd om bewoners op de hoogte te stellen en de onvolledige of onjuiste informatievoorziening vanuit de belastingdienst een reden voor corporaties om af te wijken.

Bestuurders en managers van corporaties geven aan dat de verduurzaming van bestaand bezit achter blijft bij het gewenste niveau. Opvallend genoeg gaan corporaties de verduurzaming de komende vijf jaar toch niet versnellen. De grootste belemmeringen hierbij zijn de economische haalbaarheid, financiering van investeringen en invloed van wet- en regelgeving. De voornaamste redenen voor corporaties om het bestaand bezit te verduurzamen zijn de kwaliteit en het beperken van de woonlasten van de huurders.

Na een periode van anderhalf jaar waarin het vertrouwen in de financiële toekomst keer op keer daalde, hebben corporatiebestuurders nu meer vertrouwen in de toekomst. De negatieve trend die is ingezet in de vierde kwartaal van 2011 lijkt hiermee te zijn doorbroken.

‘Opvallend is dat de Corporatie Survey vergeleken met andere onderzoeken een hoog percentage corporaties laat zien dat de huren gaat verhogen conform het Woonakkoord. Daarnaast lijkt de negatieve trend in het vertrouwen doorbroken. Uit de volgende Corporatie Survey blijkt of dit ook werkelijk het geval zal zijn’, zegt Thomas Heijdendael, partner van Finance Ideas.

Reageer op dit artikel