nieuws

‘Invloed van vastgoedgebruiker neemt steeds meer toe’

Geen categorie

De invloed van de vastgoedgebruiker op de kwantiteit en kwaliteit van het aangeboden vastgoed neemt steeds meer toe. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Wat wil de gebruiker’ dat CoreNet Global Benelux en de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) op woensdag 27 maart 2013 presenteerden. Het onderzoek ‘Wat wil de gebruiker’ vloeit voort uit het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren, dat beide organisaties hebben ondertekend.

‘Invloed van vastgoedgebruiker neemt steeds meer toe’

Door de toenemende invloed van de gebruiker transformeert de markt zich van aanbodgericht naar vraaggestuurd. De gebruiker van vandaag is steeds meer gericht op benodigde faciliteiten en huisvestingsconcepten en minder op het aantal vierkante meters per werkplek. Opvallend is dat de behoefte aan ruimte bij het midden- en kleinbedrijf (MKB) een stijgende lijn vertoont, terwijl grotere organisaties steeds minder vierkante meters nodig hebben. De vrees bestaat dat de huidige leegstand van 8,5 miljoen vierkante meter de komende jaren drastisch toeneemt en mogelijk verdubbelt.

Nicole Maarsen, bestuurslid van de brancheorganisatie van projectontwikkelaars Neprom betoogde bij de presentatie dat de eindgebruiker niet bestaat. Zij pleitte voor een gerichte aanpak en riep aanbieders van vastgoed op het DNA van de huurder in kaart te brengen en zich echt te verplaatsen in de wensen van de klant. Zij waarschuwde overigens wel voor het in balans houden van ‘custom made’ en marktconforme panden voor de verhuurbaarheid van het vastgoed op langere termijn.

Reageer op dit artikel