nieuws

DNB: banken mogen probleemleningen niet verbergen

Geen categorie

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich er zorgen over dat Nederlandse banken probleemleningen doorrollen en verliezen verbergen.

Een grondig balansonderzoek bij Europese banken is daarom noodzakelijk. ‘Marktpartijen moeten er vertrouwen in hebben dat de bankenunie van start gaat zonder verborgen verliezen’, schrijft DNB in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit, waarin de belangrijkste risico’s voor het financiële stelsel zijn vervat. Vooral de verliezen op commercieel vastgoed blijven ‘een bron van zorg’.

Nederlandse banken hebben ongeveer 80 miljard euro aan leningen uitstaan aan Nederlandse vastgoedpartijen. ‘Een combinatie van structurele en conjuncturele factoren zet de vastgoedmarkt al een aantal jaren onder druk: de leegstand loopt op en verliezen nemen toe. Prijzen van Nederlands commercieel vastgoed dalen al sinds september 2008. Inmiddels bedraagt de totale daling gemiddeld 15 procent, waarbij tussen locaties en marktsegmenten grote verschillen bestaan’, aldus DNB.

Hoe groot de afschrijvingen op commercieel vastgoed zijn, hoopt DNB over enkele maanden bekend te maken. ‘Financiering van commercieel vastgoed is in algemene zin een risicovolle activiteit. DNB richt zich bij haar lopende balansonderzoek (Asset Quality Review) onder Nederlandse banken dan ook als eerste op de beheersing van aan deze portefeuilles verbonden risico’s.’ De afschrijvingen op bedrijfsleningen (waaronder commercieel vastgoed) bedroegen begin 2013 0,5 procent van de leningenportefeuille. Voor hypotheken was dit 0,09 procent.

De relatieve stijging van de verliesratio bij hypotheken is sterker dan bij bedrijfsleningen, schrijft DNB. ‘Dit komt met name doordat de hypotheeklening bij een groeiend aantal huizenbezitters inmiddels hoger is dan de waarde van hun woning, een reflectie van de daling van de huizenprijzen die sinds 2008 bijna 20 procent bedraagt. Daardoor nemen zowel de kans op wanbetaling als potentiële verliezen bij wanbetaling voor banken toe.’ Het recent ingezette huizenmarktbeleid, gericht op meer aflossing en lagere loan-to-value-ratio’s, maakt hypotheekleningen wel kleiner en veiliger.

Voor banken is van belang dat ze voldoende voorzieningen treffen voor probleemkredieten, ook wanneer op deze kredieten door herstructurering nog geen wanbetaling plaatsvindt. Momenteel geldt dit des te meer, omdat de historisch lage rente het waarschijnlijker maakt dat probleemkredieten worden geherstructureerd door het uitstellen van aflossingen. ‘Ook neemt het gebruik van financiering tegen onderpand onder Nederlandse banken toe. Banken moeten daarover transparant zijn richting beleggers, omdat hierdoor risico’s verschuiven.’

Reageer op dit artikel