nieuws

Direct rendement corporatievastgoed piekt in 2012

Geen categorie

De IPD Nederlandse Jaar Corporatie Vastgoedindex laat over 2012 een direct rendement zien van 3,4 procent. Dat blijkt uit de resultaten die gisteren werden gepresenteerd.

Dit is volgens IPD het hoogste niveau sinds de lancering van de index begin 1999. Het betekent bovendien een toename van 30 basispunten vergeleken met 2011. Een belangrijke oorzaak van het hogere direct rendement is de groei in de bruto inkomsten van 3,0 procent.

Het direct rendement was het afgelopen jaar positief maar het totaalrendement was over 2012 negatief met -0,6 procent. De oorzaak hiervan is een negatief indirect rendement van -3,9 procent. De grootste afwaardering vond plaats in Noord-Nederland met -5,1 procent. De Zuidelijke Randstad had als enige regio in Nederland een positief totaalrendement van 0,3 procent in 2012 doordat de afwaardering beperkt bleef tot -3,0 procent.

Woningvastgoed behaalde een direct rendement van 3,2 procent in 2012. Dit is hoger vergeleken met de gerealiseerde 2,9 procent in 2011. De sector maatschappelijk vastgoed (zoals zorgvastgoed en kinderdagverblijven) liet een lichte daling van het direct rendement zien. In 2012 behaalde dit type vastgoed 6,9 procent direct rendement vergeleken met 7,0 procent in 2011. Ook regionaal zijn er verschillen. Zo is het hoogste direct rendement (3,7 procent) behaald in Noord-Nederland en het laagste (3,0 procent) in de Noordelijke Randstad.

De voortdurende afwaardering van vastgoed heeft Nederlandse woningcorporaties er niet van weerhouden nog steeds in vastgoed te investeren. Zelfs na vijf jaar economisch mindere tijden zijn zij nog steeds grote netto investeerders in vastgoed. De netto investeringen zijn gestegen van 1,4 procent in 2011 naar 1,8 procent in 2012. De afgenomen verkopen en een continue en toenemende stroom aan ontwikkelingen en aankopen ziet de IPD als belangrijkste oorzaken van deze ontwikkeling.

Arnoud Vlak, managing director IPD BeNeLux: ‘Het direct rendement van het woningvastgoed van Nederlandse woningcorporaties stijgt snel. Afgezien van de impact van afwaarderingen is de stijging in bruto inkomsten de belangrijkste reden hiervoor. Het lijkt dat Nederlandse woningcorporaties hebben geanticipeerd op de introductie van de verhuurderheffing. De extra netto inkomsten zijn blijkbaar aangewend om het relatief hoge niveau van netto investeringen in stand te houden.’

Reageer op dit artikel