nieuws

Bussemaker geeft extra subsidie voor herbestemming

Geen categorie

Voor 500 monumenten en karakteristieke gebouwen begint binnenkort een onderzoek naar herbestemming.

Al deze gebouwen staan leeg of komen op korte termijn leeg. Bij twintig gebouwen worden noodvoorzieningen getroffen om verval tegen te gaan. De onderzoeken en noodvoorzieningen zijn mogelijk door een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft het budget van de regeling eenmalig opgehoogd met 3,8 miljoen euro. In totaal is daardoor 6,2 miljoen beschikbaar.

De toegekende subsidies gaan in belangrijke mate naar industrieel erfgoed, zoals fabrieksgebouwen, silo’s en watertorens, en religieus erfgoed, zoals kerken en kloostergebouwen. Ook wordt in het Jaar van de Boerderij voor veel boerderijen een herbestemming gezocht. De Subsidieregeling stimulering herbestemming is in 2011 ingesteld om nieuw gebruik van in onbruik geraakte maar nog steeds waardevolle gebouwen te bevorderen.

Om de initiatiefnemers van herbestemmingen te ondersteunen, kunnen zij een subsidie krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. Ook kan de overheid bijdragen in de kosten die eigenaren maken om een gebouw tijdens de planvorming provisorisch wind- en waterdicht te maken. De regeling kent een structureel budget van 1,7 miljoen euro voor de haalbaarheidsonderzoeken en van 0,7 miljoen euro voor de noodvoorzieningen. Aanvragen kunnen elk jaar van 1 oktober tot 1 december worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Reageer op dit artikel