nieuws

ZZP’ers vinden geen geschikte kantoorruimte

Geen categorie

Ruim de helft van de ZZP’ers in de zakelijke dienstverlening heeft behoefte aan externe kantoorruimte. Driekwart van hen heeft deze ruimte nog niet gevonden. Het reguliere kantooraanbod sluit onvoldoende aan op hun wensen. Er is sprake van een mismatch.

ZZP’ers vinden geen geschikte kantoorruimte

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Alles flex, is dat een mismatch’ van Kamer van Koophandel Rotterdam en onderzoeksbureau Panteia. Aan het onderzoek, gepubliceerd op kvk.nl, deden bijna 1.000 ZZP’ers in de zakelijke dienstverlening mee.

Uit het onderzoek blijkt dat veel ZZP’ers behoefte hebben aan flexibele werkplekken in de stadscentra. Ook bestaat een kleine groep die gebruik wil maken van een afsluitbaar privékantoor. Zo’n 40 procent van de ZZP’ers in de zakelijke dienstverlening heeft geen behoefte aan externe werkruimte. De uitkomsten laten een grote latente vraag zien naar flexibele huisvesting. In het regiogebied van KvK Rotterdam staan ruim 100.000 bedrijven zonder personeel ingeschreven, waarvan ruim 30 procent in de zakelijke dienstverlening.

Het huidige aanbod op de kantorenmarkt bestaat grotendeels uit grote oppervlakten, kale kantoorruimte, vaak buiten de stadscentra. Bovendien is er vaak sprake van langdurige huurcontracten. Een groot deel van de ZZP’ers zit daar niet op te wachten. De ZZP’ers willen ruime openingstijden, kort lopende contracten en dichtbij huis werken. De mismatch vermindert als leegstaande panden geschikt worden gemaakt voor de wensen van ZZP’ers.

Reageer op dit artikel