nieuws

VBO Makelaar blij met plan economen

Geen categorie

Brancheorganisatie VBO Makelaar is blij met het voorstel van 22 economen om de woningmarkt integraal te hervormen. Directeur Hans van der Ploeg: ‘Nu de hypotheekrenteaftrek de problemen op de woningmarkt opnieuw heeft gegijzeld, moet er maar eens definitief duidelijkheid komen zodat de consument weet waar hij de komende twintig tot dertig jaar aan toe is. Het consumentenvertrouwen slijt steeds verder door deze telkens terugkerende discussie. Nu de economen met een budgetneutrale oplossing komen, moeten de voorstellen serieus op hun waarde worden beoordeeld.’

VBO Makelaar blij met plan economen

Hoewel de brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs het voorstel voor afschaffing van de overdrachtsbelasting en het meer marktconform maken van de huurprijzen toejuicht, plaatst VBO Makelaar kanttekeningen bij het beperken van de hypotheekschuld tot 100 procent. Van der Ploeg: ‘Juist de laatste maanden is gebleken dat de zeer strenge regels voor hypotheekverstrekking het met name voor starters heel moeilijk maken de woningmarkt te betreden. Ook het verder verlagen van de maximale grens voor Nationale Hypotheek Garantie na 2014 lijkt me niet zinvol. Er zijn al genoeg stimuleringsmaatregelen voor starters verdwenen. Bovendien staat volgens mij het Waarborgfonds Eigen Woningen als een huis en kan het zelfs met zeer forse prijsdalingen nog aan haar verplichtingen voldoen.’

Reageer op dit artikel