nieuws

Roep om meer regulering winkelmarkt

Geen categorie

Alleen interventie van provincies kan voorkomen dat de winkelmarkt de kantorenmarkt achternagaat. Een sterk restrictief beleid kan ontwikkelaars en beleggers dwingen tot toepassing van ‘weinig nieuw voor veel oud’.

Dat was de conclusie van een rondetafelgesprek op initiatief van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), in samenwerking met Vastgoedmarkt. Daarvan staat een uitgebreid verslag in Vastgoedmarkt van maart 2013, die vandaag verschijnt.

‘Tal van gemeenten zitten momenteel met overtollige grond, Nijmegen, Almere, noem maar op. Dat leidt ertoe dat steeds meer gemeenten voor bijvoorbeeld grootschalige detailhandelsvestigingen ruimte bieden op bedrijventerreinen. De regie ontbreekt. Na een aantal jaren crisis en de toenemende invloed van internet op het aankoopproces is dat nu het beeld. De markt reguleert het niet’, aldus Ed Nozeman, gasthoogleraar bij de ASRE. Boris van der Gijp (director Strategy & Research bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance), vult aan: ‘Dat ruimtelijke ordening en verdienen aan grondaankopen door elkaar lopen, is levensgevaarlijk. Het is aan provincies om te waken voor gemeentelijke excessen.’ Dat provincies niet vaak aan de bel trekken, is volgens Nozeman te wijten aan ‘desinteresse, onkunde, andere prioriteiten.’

Gevraagd naar de effecten van het huidige ruimtelijk beleid voor de leegstand zegt Jan Willem Speetjens (adviseur/marktonderzoeker Corio): ‘Ik heb geen glazen bol maar zie wel conjuncturele en structurele veranderingen die wijzen op meer leegstand.’ Volgens Speetjens zal er een flinke afwaardering moeten komen. Lagere huren zijn volgens hem ‘gegarandeerd onontkoombaar.’ Nozeman concludeert: ‘Er gaat zich een waterscheiding voltrekken. Zeker in crisistijd zie je een duidelijke kloof tussen winnaars en verliezers. In die zin gaat de winkelmarkt de kantorenmarkt achterna. Daaraan kunnen we maar weinig doen. Wellicht zijn er innovatieve ondernemers die iets aan die leegstand kunnen doen.’

> Nieuwsstelling

Reageer op dit artikel