nieuws

Nieuwe analyse-instrumenten verstedelijking

Geen categorie

Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau ontwikkelden twee instrumenten om de bijdragen te meten van verstedelijkingsprojecten aan het functioneren van de stad.

De planobjectivering brengt ruimtelijke (rand)voorwaarden in beeld waaraan een project moet voldoen om effecten te sorteren. De agglomeratie-exploitatie laat de belangrijkste effecten van een project zien op het functioneren van een stad en moet inzicht geven in de samenhang tussen die effecten.

Reageer op dit artikel