nieuws

Neprom: opbrengst huurbelasting 0,8 tot 1 miljard

Geen categorie

De invoering van een huurbelasting kan de schatkist 800 miljoen tot 1 miljard euro opleveren. Daarmee kan de maatregel een substantieel deel van de verhuurderheffing vervangen. Dat heeft de Neprom becijferd.

Volgens de koepel van projectontwikkelaars is een huurbelasting eerlijker dan een verhuurderheffing. Bij lagere inkomens stijgen de woonlasten met een huurbelasting minder sterk, bij hogere inkomens juist sterker. In een woning met een hogere huur stijgen de woonlasten minder snel dan bij een lagere huur.

De Neprom pleit voor een geleidelijke invoering van de maatregel. Voor het inkomensdeel tussen 34.000 en 43.000 euro moet de huurbelasting 10 procent bedragen en voor het deel boven de 43.000 euro 15 procent. Een huishouden met een inkomen van 40.000 euro betaalt na vijf jaar maximaal 600 euro per jaar, dus 50 euro per maand. Dat bedrag komt bovenop de reguliere huur inclusief de reguliere verhogingen. Bij een inkomen van 50.000 euro bedraagt de huurbelasting na vijf jaar 163 euro per maand. De belasting kan worden begrensd op bijvoorbeeld 300 euro per maand bij een inkomen van 61.000 euro per jaar.

‘De afgelopen maanden is meerdere malen in de Eerste Kamer de vraag gesteld of huurbelasting een goed alternatief zou zijn voor het inkomensafhankelijke huurbeleid en daarmee in plaats van (een deel van) de heffing zou kunnen komen’, aldus directeur Jan Fokkema van de Neprom in een toelichting. ‘Tot nu toe heeft de minister stelselmatig dat idee verworpen, vanwege administratieve complexiteit, hoge uitvoeringskosten en fraudegevoeligheid. Ik kan me daar iets bij voorstellen, want het is inderdaad ongelooflijk ingewikkeld om de systematiek van de complexe, inkomensafhankelijke huurverhogingen een op een om te zetten naar een huurbelasting. Maar de vraag is of dat noodzakelijk is. De minister zou ook voor een forfaitaire vorm van huurbelasting kunnen kiezen, waardoor de complexiteit aanzienlijk gereduceerd wordt, zonder dat de redelijkheid geweld wordt aangedaan.’           

Reageer op dit artikel