nieuws

Huisjesmelkers bestrijden via aanpassing Woningwet

Geen categorie

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst wil de Woningwet aanpassen om malafide praktijken van huisjesmelkers beter aan te pakken. Dat gebeurt onder andere op verzoek van Rotterdam. Zo kunnen gemeenten straks aan een huiseigenaar een verhuurverbod opleggen of het beheer van een pand overnemen wanneer structureel sprake is van slecht onderhoud.

De gemeente Rotterdam voert al jaren strijd tegen huisjesmelkers die hun woningbezit gebruiken voor malafide praktijken met overbewoning, te hoge huren en verpaupering als gevolg. Het ontbrak de gemeente volgens wethouder Hamit Karakus (wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed, stedelijke economie) echter aan genoeg mogelijkheden. Karakus: ‘We verzochten de minister de Woningwet op een paar punten aan te passen. Deze voorstellen zijn ontwikkeld in onze dagelijkse praktijk. De minister heeft dat opgepakt en we zijn samen opgetrokken in dit lastige dossier.’

De wetswijziging maakt een aanpak mogelijk die meer op de eigenaar is gericht. Zo is er straks een pand- en eigenaargericht verhuurverbod mogelijk. Hiermee wordt een eigenaar bijvoorbeeld verplicht een of meer panden op te knappen voordat een verhuurder een nieuwe huurovereenkomst mag aangaan.

Ook kunnen panden van malafide huiseigenaren eenvoudiger in beheer worden genomen. De eigenaargerichte inzet van de nieuwe wettelijke mogelijkheden zorgt er voor dat de gemeente veel eerder ook in andere panden van een eigenaar kan ingrijpen. Indien al een verhuurverbod/beheerovername geldt kan bij een overtreding in een ander pand ook direct een dergelijke maatregel worden opgelegd.

Verder wordt een zogenoemde negatieve beheervergoeding mogelijk. Dit houdt in dat als de kosten voor overname van het beheer (onderhoud en beheerkosten) de huuropbrengst overstijgen, dat deel op de eigenaar wordt verhaald.

Het voorstel om de Woningwet te wijzigen is ter consultatie voorgelegd aan VNG, IPO en andere organisaties en openbaar ter (internet)consultatie aangeboden. De beoogde inwerkingtreding van de wet is juli 2014.

Reageer op dit artikel