nieuws

Eerste Kamer steunt inkomensafhankelijke huurverhoging

Geen categorie

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond met een minieme meerderheid ingestemd met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er stemden 37 senatoren voor en 36 tegen het wetsvoorstel.

Het kabinet wil met de huurverhoging het scheefwonen tegengaan, de doorstroming bevorderen en de verhuurderheffing veiligstellen. Huurders die op grond van hun inkomen eigenlijk niet in een sociale huurwoningen horen, zullen door de huurverhoging kiezen voor een geliberaliseerde huurwoning of een koopwoning. In die vrijkomende sociale huurwoningen kunnen dan de lagere inkomens worden gehuisvest.

Vanaf 1 juli kunnen inkomens tot 33.614 euro, met inbegrip van de inflatie van 2,5 procent, maximaal 4 procent extra huur voor een huis in de niet-vrije sector verwachten. Voor de inkomens tussen 33.614 en 43.000 euro is dat 4,5 procent en voor de inkomens daarboven 6,5 procent. Uitgangspunt is het inkomen van twee jaar geleden, aldus het ministerie van Wonen. Als het inkomen inmiddels lager is, kan met succes bezwaar worden gemaakt.

Verhuurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging willen opleggen, kunnen bij de Belastingdienst een inkomensverklaring over hun klanten aanvragen. Daarin staat alleen of het gezamenlijke huishoudinkomen wel of niet boven een van de inkomensgrenzen uitkomt. Het bijbaantje van een kind telt niet mee. Voor bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken komen nog nadere regels.

De huurprijzen voor de niet-vrije sector stijgen voor het eerst sinds 2007 met meer dan de inflatie, berekende het departement. Het gaat om de huizen van corporaties en ook van particuliere verhuurders met gereguleerde prijzen. Als het inkomen daalt, bijvoorbeeld bij pensionering, kan de extra huurverhoging worden teruggedraaid.

Met de huurverhoging heeft het kabinet ook de verhuurderheffing veiliggesteld. Verhuurders met meer dan tien sociale huurwoningen kunnen met de extra huuropbrengsten de verhuurderheffing van 1,75 miljard euro betalen, zo redeneert het kabinet. De verhuurders – woningcorporaties en particuliere en institutionele beleggers – betwisten die opvatting. De huurverhoging brengt volgens de verhuurders per jaar slechts enkele honderden miljoenen euro op; lang niet voldoende om de heffing te voldoen.

Reageer op dit artikel