nieuws

Dijsselbloem: nul euro voor beleggers SNS

Geen categorie

De onteigende aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers van SNS Reaal blijven zoals verwacht met lege handen staan. Dat valt op te maken uit een brief gericht aan beleggers van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, die zijn departement maandag heeft gepubliceerd.

Dijsselbloem: nul euro voor beleggers SNS

Dijsselbloem had bij de nationalisatie van SNS begin februari al gezegd dat de schadeloosstelling wat hem betreft op nul euro zou uitkomen. Hij zei dat het bedrijf zonder overheidsingrijpen failliet zou zijn gegaan. De aandeelhouders en achtergestelde crediteuren zouden dan ook met lege handen hebben gestaan.

De minister zal de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen de schadeloosstelling die de overheid wettelijk verplicht is te bieden bij een onteigening, op nul euro vast te stellen. Gedupeerden die het daarmee niet eens zijn, kunnen bij dat rechtscollege verweer voeren, aldus de brief. De Raad van State (RvS) bepaalde vorige week dat Dijsselbloem in zijn recht stond toen hij besloot SNS te nationaliseren. De bezwaren die grote groepen beleggers tegen het onteigeningsbesluit hadden ingebracht, werden afgewezen. Tegen dat vonnis is geen beroep meer mogelijk.

Wel vernietigde het hoogste rechtscollege Dijsselbloems besluit om beleggers ook eventuele toekomstige vorderingen op SNS en zijn vroegere bestuurders af te nemen. De RvS oordeelde dat die niet als achtergesteld kunnen worden aangemerkt. Daarmee maakte de RvS de weg vrij voor schadeclaims, als de Ondernemingskamer vaststelt dat er sprake is geweest van wanbeleid bij SNS. Die rechtsgang zal echter naar verwachting jaren in beslag nemen.

Reageer op dit artikel