nieuws

Diepgaand onderzoek naar risico’s commercieel vastgoed

Geen categorie

Om een nieuw echec zoals dat met SNS Property Finance te voorkomen, gaat De Nederlandsche Bank de teugels bij de financiële instellingen verder aantrekken. DNB zal aandringen op een adequate waardering van hun vastgoed en op het aanhouden van voldoende buffers.

Diepgaand onderzoek naar risico’s commercieel vastgoed

De toezichthouder wil alle risico’s in kaart brengen die banken, verzekeraars en pensioenfondsen met hun commercieel vastgoedleningen en -beleggingen lopen. In totaal is hiermee een bedrag van ongeveer 167 miljard euro gemoeid. DNB gaat niet alleen ‘diepgaand onderzoek’ doen naar de 80 miljard euro aan commerciële vastgoedleningen van Nederlandse banken. Voor het eerst kondigt ze aan ook onderzoek te doen naar de blootstelling van pensioenfondsen en verzekeraars aan commercieel vastgoed in binnen- en buitenland. ‘Hoewel deze beleggingen doorgaans eens per jaar door een externe taxateur worden gewaardeerd, lijkt niet in alle gevallen rekening te worden gehouden met gewijzigde object- en marktomstandigheden’, schrijft DNB.

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben relatief kleine portefeuilles Nederlands vastgoed van respectievelijk 20 en 11 miljard. Daarnaast hebben ze ongeveer 56 miljard euro belegd in buitenlands onroerend goed, blijkt uit cijfers van Vastgoedmarkt. ‘Omdat over de kwaliteit van deze beleggingen weinig bekend is, gaat DNB ook onderzoek doen naar de beheersing ervan’, aldus de toezichthouder.

Het risico dat de financiële instellingen nog een stevige knauw van de vastgoedcrisis krijgen, is volgens DNB zeer groot. ‘De huidige marktomstandigheden leiden tot aanzienlijke neerwaartse aanpassingen in de waarde van commercieel vastgoed. De objecten waar zich problemen voordoen, nemen in aantal toe. Trendmatige factoren (het nieuwe werken, de vergrijzende beroepsbevolking en internetwinkelen, red.) zullen de komende jaren een neerwaartse invloed houden op de vraag, en daarmee op de waarde van vastgoed.’

Het baart DNB zorgen dat Nederlandse banken binnen drie jaar 60 procent van hun commercieel vastgoedleningen moeten herfinancieren. De gemiddelde loan-to-value-ratio van deze leningen bedroeg eind 2011 tussen de 70 en 80 procent, schatte DNB op basis van een steekproef. Door waardedalingen en afwaarderingen ligt de LTV-ratio anno 2013 waarschijnlijk al fors hoger.

De banken moeten hun vastgoedonderpand realistisch waarderen: ‘DNB dringt erop aan dat onafhankelijke taxaties worden uitgevoerd met inachtneming van de aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants. Banken dienen DNB te informeren hoe zij hieraan invulling geven. Hoe het beleid in de praktijk wordt toegepast, en doorwerkt op de risicogewogen activa, zal eveneens worden bekeken.’

Reageer op dit artikel