nieuws

Corporaties willen investeren bij korting op heffing

Geen categorie

Vijf Groningse woningcorporaties zijn bereid 200 miljoen euro te investeren in woningbouw. Maar dan moet minister Blok van Wonen hen wel een korting geven op de verhuurderheffing. Dat laten de corporaties weten aan ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur.

Corporaties willen investeren bij korting op heffing
Corporatiewoningen Voorburg

Voor elke miljoen euro die Blok kort op de heffing, zullen de corporaties vier miljoen investeren, stellen ze. Hun onderliggende boodschap aan Blok: investeringen leveren de staatskas veel meer op dan een heffing, die alle investeringsruimte de komende vijf jaar wegneemt.

Blok blijft echter vierkant achter de heffing van nu 1,75 miljard euro staan, bleek dinsdagavond (12 maart) eens te meer tijdens een debat in de Eerste Kamer over de inkomensafhankelijke huurstijging. De kersverse senator Adri Duivesteijn (PvdA) uitte forse kritiek op de verhuurderheffing. Volgens de oud-wethouder ruimtelijke ordening van Almere is de heffing de nagel aan de doodskist van de corporatie- en bouwsector. Blok wuifde de kritiek echter weg. Woningcorporaties hebben volgens hem nog steeds miljarden in kas. Ook met de heffing zijn corporaties nog prima in staat in nieuwbouw te investeren, aldus Blok.

Behalve corporatiekoepel Aedes twijfelt ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de deugdelijkheid van de cijfers van de minister. ‘De minister gaat er bijvoorbeeld vanuit dat WOZ-waardes nog met 2 procent zullen stijgen en dat alle huren volledig kunnen worden verhoogd naar de maximaal toegestane huur.’ Onrealistisch, aldus de VNG. ‘Dat sterkt ons in onze opvatting dat het buitengewoon risicovol is om op dit moment de huurverhogingen en de verhuurderheffingop deze wijze in te voeren.’ Corporaties zullen naar de rechter stappen als Blok vasthoudt aan de verhuurderheffing, kondigt Aedes alvast aan.

Of de corporaties daarbij kunnen rekenen op de steun van Duivesteijn, is niet waarschijnlijk. De senator werd teruggefloten door zijn politiek leider Diederik Samsom. De PvdA zal voor de verhuurderheffing stemmen, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer, maakte de fractieleider van de PvdA duidelijk. De onzekerheid houdt voorlopig nog even aan. Pas eind dit jaar kan de Eerste Kamer zich uitspreken over de verhuurderheffing, zo werd dinsdagavond duidelijk.

Reageer op dit artikel