nieuws

Blok wil kantorenconvenant hoog op agenda houden

Geen categorie

Minister Blok wil het medio 2012 gesloten Convenant Aanpak Leegstand Kantoren ‘hoog op de politieke en bestuurlijke agenda’ houden. Dat schreef hij gisteren in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Blok wil kantorenconvenant hoog op agenda houden

Veel concreets heeft Blok de Kamer echter niet te melden. Hij schrijft dat de ‘bewustwording’ over leegstand en de noodzaak tot herbestemming toeneemt. Beleggers hebben volgens hem ‘diverse acties’ ondernomen om hun portefeuille te verbeteren en leegstand te verminderen.

Op 1 februari zijn de convenantspartijen bijeen geweest om de voortgang te bespreken. ‘Geconstateerd is dat aanpak van de leegstand van kantoren urgent blijft en tegelijkertijd een lastig vraagstuk is dat blijvende inzet vergt van alle partijen’, aldus de minister. Als positief voorbeeld noemt hij de rol van het Expertteam Kantoortransformatie, dat sinds voorjaar 2012 operationeel is. Het team adviseert nu bij de herontwikkeling van ongeveer veertig panden.

Verder zijn de voorbereidingen voor de oprichting van de Expertpool Juridische Planschade nagenoeg afgerond. Dat geldt ook voor het onderzoek naar wettelijke mogelijkheden van een verplichte afdracht aan regionale kantorenfondsen. Dit onderzoek van Deloitte wordt in maart afgerond. De communicatie hierover wordt volgens Blok versterkt door middel van een gezamenlijke publicatie met goede voorbeelden, dilemma’s en acties. In het najaar organiseert het ministerie van Infrastructuur & Milieu een vervolgoverleg Kantorenleegstand met de betrokken partijen.

Reageer op dit artikel