nieuws

Aanbod bedrijfsruimte licht toegenomen

Geen categorie

Het aanbod van bedrijfsruimte in Nederland is in 2012 verder toegenomen. Dit blijkt uit analyse van NVM Business op basis van door haar geregistreerde cijfers.

Aanbod bedrijfsruimte licht toegenomen

Eind 2012 stond circa 12,1 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte te huur of te koop. Dit is 4 procent meer dan een jaar eerder. De toename van het aanbod vond vooral plaats in de tweede helft van het jaar.

De totale bedrijfsruimtemarkt liet een lichte stijging van het aanbod zien. Binnen het logistieke segment was sprake van een grote toename, namelijk met 10 procent. De toename van het aanbod kan worden verklaard door de nog altijd moeilijke situatie waarin de Nederlandse economie zich bevindt. Zo steeg in 2012 het aantal faillissementen met maar liefst 18 procent. Vooral handels- en bouwbedrijven kwamen het afgelopen jaar in de problemen.

Van de bedrijfsruimten die eind 2012 werden aangeboden, stond bijna 14 procent langer dan drie jaar te huur of te koop. Daarmee is het structurele aanbod verder toegenomen. In Drenthe en Gelderland is het structurele aanbod het hoogst, in Utrecht en Zuid-Holland het laagst. Structurele leegstand van bedrijfsruimte is vooral een probleem bij grotere bedrijfsobjecten. Zo staat van de aangeboden objecten met een oppervlakte groter dan 5.000 m2 bijna een kwart al langer dan drie jaar te huur of te koop.

De opname van bedrijfsruimte lag in 2012 iets lager dan een jaar eerder en kwam uit op 2,3 miljoen m2. Dit werd onder meer veroorzaakt door een geringer aantal kooptransacties, als gevolg van de op slot zittende financieringsmarkt. Daarnaast ging ook de opname van logistiek vastgoed omlaag. Weliswaar bleef het aantal transacties in dit segment op peil, maar de gemiddelde transactiegrootte daalde. Ondanks een afnemende vraag en een stijgend aanbod, bleven de huurprijzen voor bedrijfsruimte vorig jaar nagenoeg stabiel. De gerealiseerde koopsommen daalden daarentegen met 6 procent. Op de beleggingsmarkt werd in 2012 in totaal voor circa 300 miljoen euro in bedrijfsruimte geïnvesteerd. Dat is 36 procent minder dan in 2011.

Reageer op dit artikel