nieuws

‘Winkeliers bloeden voor leegstand kantoren’

Geen categorie

De oplopende leegstand is voor sommige gemeenten reden om het OZB-tarief voor winkeliers extra te verhogen.

Winkeliers betalen daarmee de rekening voor leegstand in onder andere kantoorpanden. Dat concludeert Detailhandel Nederland (DN) op basis van een onderzoek onder gemeenten. Hieruit blijkt dat het gebruikerstarief voor de onroerendezaakbelasting dit jaar voor winkeliers met gemiddeld 5,7 procent stijgt.

DN noemt daarbij Purmerend als voorbeeld. De oplopende kantorenleegstand daar noopt de gemeente het OZB-tarief met 12 procent te verhogen, aldus DN. Hogere OZB-tarieven worden volgens DN sowieso gebruikt om tekorten in de gemeente aan te vullen. In 84 procent van de gemeenten stijgt het OZB-tarief sneller dan de waarde van bedrijfspanden daalt. Uitschieters zijn bijvoorbeeld Pijnacker-Nootdorp, waar het OZB-tarief met 35 procent stijgt en Venlo (19 procent). Pijnacker-Nootdorp stelt dat de verhoging is afgestemd met de ondernemers. ‘Half juli 2012 hebben we een ondernemingsfonds opgericht. Het bedrag aan extra OZB vloeit volledig terug naar dit fonds. Dit zorgt voor de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers en daarmee voor een beter ondernemingsklimaat in de gemeente’, aldus Pijnacker-Nootdorp.

Jan Meerman, voorzitter van Detailhandel Nederland: ‘Veel winkeliers sluiten hun bedrijf en de leegstand loopt op. Dat kan een voorbode zijn voor verdere stijgingen van de OZB in 2014 en zou niets anders betekenen dan dat een steeds kleiner wordende groep winkeliers de steeds hogere rekening moet betalen.’ De winkeliers betalen in Nederland in totaal naar schatting 120 miljoen euro aan OZB-gebruikersdeel. De geraamde totaalopbrengst van het gebruikersdeel is volgens het CBS in 2013 670 miljoen euro; een stijging van 4,9 procent vergeleken met 2012.

De OZB-last wordt bepaald door de waarde van het winkelpand en het tarief dat de gemeente vaststelt. Wanneer de economie het slecht doet, leidt dat tot waardevermindering van het winkelpand en dus, wanneer de tarieven niet zouden worden verhoogd, tot een lagere OZB-aanslag. Dat zou voor winkeliers een gunstige en logische ontwikkeling zijn, in een tijd waarin veel winkels noodgedwongen de deuren moeten sluiten. In plaats daarvan valt de OZB-aanslag voor veel winkeliers duurder uit.

Reageer op dit artikel