nieuws

‘Werkgelegenheid architectuur niet meer naar oude niveau’

Geen categorie

Ook als de crisis ten einde is, zal de werkgelegenheid in de architectuurbranche niet meer op het niveau van 2008 komen. Alle universiteiten en hogescholen moeten daarom een numerus fixus invoeren voor architectuurstudenten, stelt Willem Hein Schenk, voorzitter van de Bond van Architecten (BNA).

‘Werkgelegenheid architectuur niet meer naar oude niveau’

‘De arbeidsmarkt in de architectenbranche is op dit moment extreem slecht en vooralsnog is er geen zicht op verbetering,’ aldus Schenk. Sinds 2008 is de werkgelegenheid meer dan gehalveerd en elk teken van herstel op korte termijn ontbreekt, stelt hij. Dat de werkgelegenheid niet meer op het oude niveau terugkeert, komt vooral door de te verwachten gematigde economische groei, demografische ontwikkelingen en een relatief afnemende behoefte aan nieuwe woningen en gebouwen.

Dat in het komende opleidingsjaar alleen de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft een numerus fixus invoert, vindt de BNA ‘teleurstellend’. ‘Alle opleidingen die studenten voorbereiden op een loopbaan in de architectuur zouden het aantal toe te laten studenten flink moeten beperken – zelfs al komen ze niet allemaal in de architectenbranche terecht. De BNA acht een numerus fixus voor deze opleidingen onafwendbaar.’ Bijna 1.400 architectenbureaus zijn aangesloten bij de BNA.

Reageer op dit artikel