nieuws

‘Vraag naar vrije sector huurwoningen stijgt’

Geen categorie

De nieuwe overheidsmaatregelen maken het geliberaliseerde huursegment aantrekkelijker voor investeerders, stelt Bouwinvest.

‘Vraag naar vrije sector huurwoningen stijgt’

Researchmanager Robert Koot van Bouwinvest: ‘Hoewel een aantal scherpe kantjes eraf zijn, wordt de doorstroming vanuit de sociale sector bevorderd door de inkomensafhankelijke huurverhoging. En omdat huren in de vrije sector een gelijkwaardig of zelfs beter alternatief is dan kopen, juichen wij het verbeteren van de doorstroming op de koopmarkt toe.’

Bouwinvest signaleerde recent al in de studie ‘Private huursector als eerste uit het dal’, dat er schaarste is in dit segment, met name in de Randstad en uitlopers daarvan. Het vrije sector-huursegment kon tot nu toe moeilijk concurreren met de sterk gesubsidieerde koop- en sociale huurmarkt, waardoor de rendementen voor beleggers structureel gezien te laag waren en het aanbod achterbleef. De nieuwe maatregelen gaan uit van meer marktwerking, waardoor een gelijk speelveld ontstaat. Ook goed nieuws is de versoepeling van de voorwaarden waaronder corporaties hun geliberaliseerde woningen mogen verkopen aan beleggers. Dit biedt ruimte voor institutionele partijen om in deze interessante markt te stappen.

Dick van Hal, bestuursvoorzitter Bouwinvest: ‘Door de waardedaling van de laatste jaren, de vraag naar vrije sector huurwoningen en de huuraanpassingen uit het regeerakkoord, is het rendementsperspectief in combinatie met het lage risico van deze belegging nu veel beter. Niettemin zal de financiering van de groei vooralsnog erg moeilijk blijven. Buitenlandse beleggers vinden Nederland en in het bijzonder de Nederlandse vastgoedmarkt nog vaak ten onrechte erg riskant en Nederlandse institutionele partijen zijn vaak al overwogen in eigen land.’

Reageer op dit artikel