nieuws

VEH: weg met aflossingsplicht en verhuurderheffing

Geen categorie

Een drietal belangenorganisaties roept het kabinet opnieuw op om het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen. FNV In Beweging, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond pleiten onder meer voor het afschaffen van de verhuurderheffing en de aflossingsplicht voor nieuwe hypotheken. Zonder die maatregelen zakt volgens hen de woningmarkt dieper weg en wordt de schade voor de hele Nederlandse economie groter.

VEH: weg met aflossingsplicht en verhuurderheffing

In hun brief wijzen de drie erop dat er de helft minder gekocht, gebouwd, geïnvesteerd, verbouwd, opgeknapt, ingericht en bewogen wordt op de woningmarkt. Dat heeft volgens hen vérstrekkende gevolgen voor de werkgelegenheid, de koopkracht en de economie. Maar het is niet waarschijnlijk dat het kabinet de partijen tegemoetkomt. Het kabinet heeft eind vorig jaar al gezegd dat er geen overheidsgeld meer is voor investeringen in de woning(bouw)markt. Minister Blok (Wonen) stelde meerdere keren dat de verhuurderheffing van 2 miljard euro overeind blijft, net als de aflossingsplicht per 1 januari voor nieuwe hypotheeknemers.

In de koopsector willen FNV In Beweging, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond af van de feitelijke verplichting om volledig af te lossen. De bestaande regel die tot minimaal 50 procent aflossing verplicht, is voldoende om problemen in de toekomst te voorkomen. Banken moeten volgens hen ook hypotheken verschaffen aan zzp’ers, en freelancers moeten betere kansen krijgen om de koop van een woning te kunnen financieren. Het kabinet moet tot slot beleid maken ‘om de marges van banken op de hypotheekrente terug te brengen naar een internationaal aanvaardbaar niveau’.

In de huursector stellen de drie belangenorganisaties een gematigde huurontwikkeling voor om de koopkracht te beschermen. De verhuurderheffing zou moeten worden vervangen door een investeringsplicht voor woningcorporaties. De drie bepleiten de oprichting van een Nationaal Fonds Energiebesparing, gefaciliteerd door de overheid en private investeerders. Het kabinet zou verder het slopen of ombouwen van overtollige kantoorruimte moeten stimuleren.

Reageer op dit artikel