nieuws

VEB in beroep tegen onteigening SNS Reaal

Geen categorie

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat namens ruim duizend gedupeerde beleggers in beroep tegen de onteigening van SNS Reaal. Volgens de beleggersvereniging vereist een ‘zo vergaande inbreuk in het eigendomsrecht van burgers’ rechterlijke toetsing. Daartoe heeft de VEB vrijdag een beroepschrift ingediend bij de Raad van State.

VEB in beroep tegen onteigening SNS Reaal

Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, heeft op 1 februari besloten de aandelen en de achtergestelde obligaties van SNS Reaal en SNS Bank te onteigenen op basis van de vorig jaar in werking getreden Interventiewet. De minister heeft al laten weten beide categorieën niet te zullen compenseren. Er zijn volgens de VEB ‘serieuze kanttekeningen te plaatsen bij het onteigeningsbesluit, dat volledig is gebaseerd op een nieuwe waardering van de vastgoedportefeuille van SNS Property Finance. Een second opinion is hier op zijn plaats’.

Daarnaast strekt de onteigening zich uit tot de vorderingsrechten die voormalige aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders jegens de vennootschap en haar bestuurders zouden kunnen hebben, bijvoorbeeld wegens onbehoorlijk bestuur of misleiding. De VEB vindt het zeer de vraag of deze ingreep nog valt binnen de Interventiewetdoelstelling ‘veilig stellen van de stabiliteit van het financiële systeem’.

Reageer op dit artikel