nieuws

RvS: nationalisatie SNS Reaal blijft overeind

Geen categorie

De nationalisatie van SNS Reaal blijft overeind, zo bepaalde de Raad van State (RvS) maandag (25 januari). Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem mocht de aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers onteigenen.

RvS: nationalisatie SNS Reaal blijft overeind

Alleen de onteigening van toekomstige vorderingen kon niet door de beugel, vindt de RvS. Die laatste bepaling is cruciaal voor gedupeerde beleggers, want daardoor kunnen zij mogelijk toch via de rechter een deel van hun geleden schade verhalen op de verantwoordelijken.

De RvS is van oordeel dat Dijsselbloem bevoegd was tot de onteigening. Van belang was daarbij dat SNS Bank niet langer in staat was zijn eigen kapitaaltekort op te lossen. De Nederlandsche Bank (DNB) had van het bedrijf voor 31 januari een oplossing geëist voor de financiële problemen en die was er op de gestelde datum niet.

Zonder overheidsingrijpen was SNS zeer waarschijnlijk failliet gegaan en hadden de overige banken tientallen miljarden aan spaargeld moeten vergoeden via het depositogarantiestelsel. ‘Gelet op deze feiten en omstandigheden mocht de minister zich op het standpunt stellen dat de stabiliteit van het financiële stelsel ernstig en onmiddellijk in gevaar was’, aldus de hoogste bestuursrechter.

Het besluit om ook toekomstige vorderingen te onteigenen, is vernietigd. Volgens de RvS gaat het daarbij namelijk niet om achtergestelde, maar zogenoemde concurrente vorderingen. De minister had juist besloten die bij het onteigeningsbesluit te ontzien. Bovendien zou onteigening niet passen in het stelsel van schadeloosstelling waarin de Wet op het financieel toezicht (Wft) voorziet.

Beleggers hadden beroep ingesteld tegen de nationalisatie en hadden veel kritiek op een onderzoek van adviesbureau Cushman & Wakefield naar de omvang van de vastgoedproblemen bij SNS. Zij meenden dat Dijsselbloem te zwaar op dat rapport leunde. De RvS ging daar niet in mee.

Reageer op dit artikel