nieuws

Rechters trekken zich terug uit zaak-Chipshol

Geen categorie

Drie Haagse rechters die een zaak behandelden van gebiedsontwikkelaar Chipshol en de provincie Noord-Holland, hebben zich vrijwillig teruggetrokken. Chipshol had grote moeite met de rechters toen bleek dat een getuige-deskundige die eerder in Chipsholzaken optrad, ook rechter-plaatsvervanger is in Den Haag.

Rechters trekken zich terug uit zaak-Chipshol
rechtbank

Deze deskundige deed als rechter onteigeningszaken met de voorzitter die nu de zaak tussen Chipshol en Noord-Holland behandelde en dat viel verkeerd bij Chipshol.

Directeur Peter Poot van Chipshol zegt dat de rechtbank in Haarlem de betreffende getuige-deskundige in een eerder conflict tussen Chipshol en de provincie over de onteigening van grond wegstuurde. ‘De deskundige stelde een prijs vast die door de rechtbank resoluut van tafel werd geveegd. De rechter zette destijds vraagtekens bij zijn werkwijze.’ Een woordvoerster van de rechtbank bevestigt dat de rechters zich hebben teruggetrokken. Zij vinden dat er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat ze partijdig zouden zijn.

Nog voor de zaak begon, vroeg advocaat Harrie van Schie van Chipshol om een andere rechtbank. Op de zitting zei hij moeite te hebben met de samenstelling van de rechtbank. ‘Louter op praktische gronden is toen in overleg met partijen gezocht naar een oplossing die het bezwaar van Chipshol zou wegnemen. Die oplossing was een andere samenstelling van rechters en met die oplossing hebben beide partijen ingestemd.’

Reageer op dit artikel