nieuws

Rabo: woningprijzen stijgen op termijn

Geen categorie

Voor 2013 voorziet de Rabobank een verdere daling van de woningprijzen. De werkloosheid loopt nog verder op en de dalende koopkracht leidt ertoe dat kopers blijven aarzelen om tot koop over te gaan. Maar voor de middellange termijn voorziet ze een gematigde opleving van zowel de woningprijzen als de woningbouw.

Rabo: woningprijzen stijgen op termijn

Reden is dat de structurele krapte op de Nederlandse koopwoningmarkt zorgt voor het loskomen van de latente vraag met een opwaartse druk op de huizenprijzen. Dat stelt de Rabobank in het gisteren verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Het ingezette beleid van het kabinet Rutte II en de hoop en het perspectief dat minister Blok van Wonen de al decennia durende discussie over woningmarkthervormingen kan afsluiten, bieden kansen op een stabiele woningmarkt, aldus Rabobank. Immers, als anderen het overheidsbeleid breed omarmen, dan keert het vertrouwen op de woningmarkt terug.

Maar op de korte termijn zal het herstel vooral moeten voortkomen uit een opleving van de economie en de koopbereidheid bij de consument. Over de verwachte prijsdaling in 2013 en de voorziene stijging op ‘middellange termijn’ laat de bank zich verder niet uit. Wel merken de Rabo-economen op dat de huidige maandlasten bij eenzelfde hypotheeksom ongeveer 15 procent hoger liggen dan vóór 1 januari 2013. Dit heeft een structureel effect op de vraag, waardoor de huizenprijzen wezenlijk enkele procentpunten lager uitkomen.

Nu betreden kopers vooral niet de markt uit gebrek aan vertrouwen. De Rabobank put echter hoop uit de installatie van een stabiel kabinet en de relatieve rust op de financiële markten. Bovendien ligt het percentage dat huishoudens aan woonlasten besteden momenteel onder het historisch gemiddelde. Woningen zijn momenteel goed betaalbaar voor veel huishoudens. Mede daarom zijn de Rabo-economen over de periode daarna optimistischer over de woningmarkt.

Reageer op dit artikel