nieuws

Ondernemers en overheid stimuleren duurzaam bouwen

Geen categorie

De ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland starten samen met de rijksoverheid en een aantal brancheorganisaties een publiek-privaat traject om duurzaam bouwen te versnellen.

Ondernemers en overheid stimuleren duurzaam bouwen

Steeds vaker komt de vraag op hoe gebouwen een tweede of derde leven kunnen krijgen. De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw neemt toe als dit eenvoudiger en beter aan te passen is voor ander gebruik. Een knelpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers nu tegenaan lopen is het ontbreken van een breed gedragen methode met criteria waaraan een gebouw moet voldoen om in haar levenscyclus ander gebruik mogelijk te maken. Voor materiaalgebruik of de energieprestatie van een gebouw bestaan inmiddels al wel zulke criteria. Partijen gaan nu een vergelijkbare methodiek op stellen voor de flexibiliteit en aanpasbaarheid van gebouwen. Het streven is om dit in het najaar van 2013 gereed te hebben. Startpunt van het project – dat wordt uitgevoerd door de Brink Groep – vormt bestaande kennis.

Reageer op dit artikel