nieuws

NVM: Problemen kantorenmarkt stapelen zich op

Geen categorie

De Nederlandse kantorenmarkt werd in 2012 opnieuw geconfronteerd met een sterk afnemende vraag en een flink oplopend aanbod van leegstaande en nog te verhuren kantoren. Dat blijkt uit cijfers van NVM Business.

Terwijl op de zogenoemde vrije markt het afgelopen jaar 15 procent minder kantoorruimte werd verhuurd en verkocht dan in 2011, steeg in dezelfde periode het direct beschikbare aanbod met 9 procent tot circa 7,8 miljoen m2. Volgens NVM Business is het in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat in een jaar een dergelijk groot aanbod van leegstaande kantoren werd geregistreerd.

Door de verruiming van het aanbod stond ultimo 2012 bijna 16 procent van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop. Een jaar eerder bedroeg de kantorenleegstand ongeveer 14,5 procent. De stijging van het aanbod in 2012 is vooral een gevolg van toenemende besparingen bij overheid en bedrijfsleven op de huisvestingslasten, als gevolg waarvan ook minder vierkante meters kantoorruimte nodig zijn. Overigens had de toename van het aanbod vorig jaar nog groter kunnen zijn; circa 400.000 m2 kantoorruimte werd aan de voorraad onttrokken door middel van sloop en herbestemming.

In 2012 zijn er nauwelijks nieuwe kantoorgebouwen gerealiseerd. De toename van het aanbod komt nagenoeg geheel door het aan de markt komen van bestaande kantoren. Daarnaast liet het aandeel van structureel leegstaande kantoren een belangrijke stijging zien. Stond in 2011 circa 36 procent van de aangeboden kantoorruimten drie jaar of langer te huur, eind vorig jaar had 43 procent van het aanbod een structureel karakter.

Een belangrijke tegenvaller was ook dat de vraag verder terugliep. Op de vrije markt – eigenbouw niet meegerekend – werd circa 910.000 m2 opgenomen, 15 procent minder dan in 2011. Hiermee werd de neergaande trend, die al in 2007 is ingezet, gecontinueerd. Ondanks de verslechterde marktomstandigheden, werd in 2012 wel voor iets meer dan 1 miljard euro in kantoren belegd. Dat is ten opzichte van het jaar ervoor een lichte verbetering.

Reageer op dit artikel