nieuws

Neprom blij met woonakkoord

Geen categorie

Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars, reageert voorzichtig positief op het woonakkoord dat de regeringspartijen VVD en PvdA met D66, CU en SGP sloten. Volgens de ontwikkelaars geeft het akkoord duidelijkheid voor de komende jaren en zijn hiermee de nadelen van het oorspronkelijke regeringsbeleid deels weggenomen.

Neprom blij met woonakkoord

Neprom-voorzitter Wienke Bodewes: ‘Het woonakkoord is van groot belang voor zowel woningkopers als investeerders in de huurmarkt. Lange-termijnzekerheid is de basis voor vertrouwen. Nu er een akkoord ligt dat op voldoende politiek draagvlak mag rekenen, hebben we er vertrouwen in dat de minister de uitvoering snel ter hand zal nemen. We hebben een slechte tijd achter de rug, maar gezien de grote, latente vraag naar kwalitatief goede woningen mogen we verwachten dat de woningmarkt nu geleidelijk aan weer de weg omhoog zal vinden.’

De Neprom is positief over het verhogen van het budget voor startersleningen en de verruiming van de regeling voor de hypotheekrenteaftrek, waarmee vooral voor starters kopen weer aantrekkelijker wordt. Volgens de ontwikkelaars wordt daarmee direct de doorstroming op de woningmarkt bevorderd. De Neprom vindt de verbeteringen voor de huurmarkt te beperkt. De verhuurderheffing is in het woonakkoord slechts bescheiden bijgesteld en zal bij corporaties en bij particuliere beleggers tot een blijvend forse beperking van de investeringen leiden.

De tijdelijke btw-verlaging op woningrenovatie en het energiebesparingsfonds zullen volgens de ontwikkelaars een aanzienlijke impuls geven aan de bouwsector. De Neprom tekent daarbij aan dat die impuls geen positief effect zal hebben op het functioneren van de woningmarkt. Bodewes pleit er daarom voor dat zowel de tijdelijke btw-verlaging als het energiebesparingsfonds ook voor de nieuwbouw van toepassing wordt verklaard: ‘De nieuwbouw van woningen is essentieel voor het aanjagen van de woningmarkt en voor het bevorderen van innovaties in energiebesparing. Door de financiële middelen ook daar in te zetten, snijdt het mes aan vele kanten. Dat geldt zowel voor de koop- als voor de huurmarkt.’

Reageer op dit artikel