nieuws

Masterplan West 8 voor Guangzhou Huadi Fanchun wint

Geen categorie

West 8 werd op 8 februari uitgeroepen tot winnaar van de Guangzhou Huadi Fanchun Duurzame Master Plan ontwerpwedstrijd. Het masterplan van West 8 geldt voor een plangebied met een oppervlakte van 2.050 hectare, waarbinnen meer dan 450 hectare bestaat uit drassige natuur.

Masterplan West 8 voor Guangzhou Huadi Fanchun wint

Het plan bestaat uit nieuwe leef- en industriegebieden met een ecologisch watersysteem, drassige natuur, duidelijke scheiding van grondgebruik, stedelijke planning met een hoogtepunt aan cultureel erfgoed en een ontwerp van een Masterplan voor een internationale Bloemenexpo die dient als centraal aantrekkingspunt en economische aanjager voor de gehele ontwikkeling.

Guangzhou Huadi Fanchun (Bloemenstad) ligt in het zuiden van China en beslaat een voormalig deltagebied met een traditie van tuinbouw. De snelle uitbreiding van de tuinbouwindustrie leidde tot steeds meer versnippering, waarbij natuur en ecosystemen teruggedrongen zijn en zwaar vervuild raakten. Dit noopte het bestuur van Guangzhou ertoe op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor dit hedendaagse probleem in versneld verstedelijkt China.

De basis voor de visie van West 8 is het introduceren van een ecologisch waternetwerk, en het behouden van de grootschalige infrastructuur, net als historische monumenten en recente woningbouw. Het park langs de rivier wordt uitgerust met recreatieve routes voor langzaam verkeer. Een centraal park wordt gerealiseerd met behulp van het organiseren van de Internationale Bloemen Expo Guangzhou gedurende de eerste fase van planontwikkeling. Deze expo wordt ontworpen als compact evenement, om na het jaar van de expositie getransformeerd te worden tot een metropolitaan park van Guangzhou: ‘Huadi Island Central Park.’ Industriële bedrijvigheid wordt geclusterd in het zuidelijke deel van het plangebied, in twee compacte deelgebieden aan beide oevers van de rivier.

Reageer op dit artikel