nieuws

Gouden Piramide in teken gebiedsontwikkeling

Geen categorie

De inschrijving voor de Gouden Piramide is geopend en staat dit jaar in het teken van gebiedsontwikkeling. Het gaat om grootschalige projecten die een combinatie van functies omvatten: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling en wateropgaven.

Gouden Piramide in teken gebiedsontwikkeling

De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Inschrijven voor deze ronde kan vanaf 1 februari. De inschrijving sluit op 15 maart om 17.00 uur. Iemand voordragen kan ook. Alle informatie hierover staat op de website www.goudenpiramide.nl. De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury die wordt voorgezeten door Rijksbouwmeester Frits van Dongen. De jurysamenstelling staat binnenkort op de website van de Gouden Piramide. Begin mei worden de minimaal drie en maximaal vijf genomineerden bekendgemaakt. De prijsuitreiking is op 30 november.

Voor de Gouden Piramide komen Nederlandse opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in aanmerking, zoals gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars en woningcorporaties. De rijksprijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een speciaal ontworpen trofee, een architectuurplaquette en een bedrag van 50.000 euro plus een publicatie. De AVRO besteedt in november met een serie tv-documentaires aandacht aan de genomineerde opdrachtgevers en hun project.

Reageer op dit artikel