nieuws

EIB: zes jaar banenkrimp in bouwsector

Geen categorie

De werkgelegenheid in de bouwsector krimpt nog twee jaar. Dat betekent dat de sector pas in 2015 een periode van zes jaar banenkrimp zal afsluiten.

EIB: zes jaar banenkrimp in bouwsector

Tot nu zijn 50.000 arbeidsjaren verloren gegaan. De komende twee jaar daalt de werkgelegenheid naar verwachting nog eens met 27.000 full-time banen. Dit concludeert het EIB in het gisteren verschenen rapport Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013.

De banenkrimp houdt gelijke tred met een dalende bouwproductie. In 2012 is de bouwproductie opnieuw stevig teruggelopen. Na een daling van de bouwproductie met 7 procent in 2012, zal de productie dit jaar met nog eens 5 procent krimpen. De woningbouwinvesteringen lopen in deze twee jaar in totaal met bijna 20 procent terug. In de uitvoerende bouw is de werkgelegenheid van werknemers sinds het uitbreken van de crisis zelfs met 22 procent gedaald.

De werkloosheid is gestegen naar 11 procent. Voor werknemers boven de 55 jaar is de werkloosheid eind 2012 zelfs gestegen tot 17 procent. Hiermee is het scenario van massale werkloosheid in de bouw werkelijkheid geworden, stelt het EIB. Ook bij de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw is het productieverlies aanzienlijk. Alleen de onderhoudswerkzaamheden blijven nog enigszins op peil.

Opvallend is voorts dat de ontwikkeling van de Nederlandse woningbouw tijdens de crisis in internationaal perspectief zeer ongunstig afsteekt. In Europa hebben alleen Spanje, Ierland en Portugal een ongunstigere ontwikkeling van de woningbouwproductie gekend tijdens de crisis. Vergeleken met ons omringende landen zoals Duitsland, België en Frankrijk is de terugval van de Nederlandse woningbouwinvesteringen zelfs uitzonderlijk groot te noemen. Het EIB meent dat deze ontwikkeling het (onbedoelde) gevolg van beleid van de Rijksoverheid is, die de woningvraag steeds van nieuwe negatieve impulsen voorzag.

De bouw bevindt zich volgens het EIB momenteel in een tweede fase van crisis, maar op middellange termijn zijn de vooruitzichten gunstig. Zeker in de woningbouw kan in de periode 2015-2018 weer een krachtig herstel optreden. Er is geen sprake van een overaanbod van woningen in ons land en doordat de nieuwbouw enorm is teruggevallen, gaat de markt verkrappen vanuit het aanbod. De daling van de prijzen kan op korte termijn verwachtingen oproepen van verdere prijsdaling en daarmee de vraag nog drukken, maar op termijn maken de sterk gedaalde prijzen het uiteraard gemakkelijker en aantrekkelijker voor starters om toe te treden.

Stijgende vraag en dalend aanbod zorgen voor een nieuw evenwicht. Als het herstel komt, dan kan het volgens het EIB hard gaan, zoals ook de ontwikkelingen in andere landen laten zien.

Reageer op dit artikel