nieuws

Dynamis: effectieve kantooropname nog altijd aanzienlijk

Geen categorie

De totale effectieve kantooropname bedroeg het afgelopen jaar 35 procent. Ondanks deze positieve uitkomst is het gemiddeld aantal vierkante meters per gebruikerstransactie gedaald. De gemiddelde kantooroppervlakte per transactie daalde met 6 procent tot 921 vierkante meter.

Dynamis: effectieve kantooropname nog altijd aanzienlijk

Dat blijkt uit onderzoek van Dynamis. De makelaarsorganisatie onderzocht voor het eerst de effectieve opname: de verhouding tussen het aantal achtergelaten vierkante kantorenmeters en het aantal nieuw opgenomen kantorenmeters. Daarbij zijn alle gebruikerstransacties vanaf 250 m2 onderzocht. Een effectieve opname van 35 procent is volgens de onderzoekers ‘aanzienlijk’, gelet op de huidige malaise op de kantorenmarkt.

De positieve effectieve opname in 2012 is vooral toe te schrijven aan de kleinere kantoorgebruikers. Het merendeel van de kantoorgebruikers in de grootteklassen 250-500 m2 en 500-1.000 m2 verhuisde in 2012 naar een hogere grootteklasse. Kantoorgebruikers in de hogere grootteklasse daarentegen verhuisden vrijwel allemaal naar lagere grootteklassen.

De branches gezondheids- en welzijnszorg (22 procent), rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en holdings (21 procent), en ICT en telecom (13 procent) zorgden voor het grootste deel van de totale effectieve opname. De onderwijssector noteerde met 683 m2 de hoogste gemiddelde effectieve opname. Tussen de onderzochte regio’s bestaan grote verschillen. De regio’s Amersfoort, Den Haag, Eindhoven en Utrecht lieten in 2012 hoge gemiddelde effectieve opnames zien. Opvallend is de negatieve opname (-3 procent) in de regio Rotterdam. Maar liefst 20 procent van het totale aantal ‘nieuwe’ gebruikers vestigde zich in de regio Amsterdam.

Dynamis verwacht dat de effectieve opname in 2013 lager uitvalt dan in 2012. De trend dat grote kantoorgebruikers (substantieel) kleiner huisvesten, zal zeker op de korte termijn verder doorzetten. Dit komt door ‘het nieuwe werken’, de behoefte aan efficiëntere en dus vaak nieuwere kantoorruimte en de verder verslechterende economie.

Reageer op dit artikel