nieuws

Corporaties schrappen massaal bouwprojecten

Geen categorie

De recente verlaging van de corporatieheffing van 2 naar 1,7 miljard euro per jaar, neemt de zorgen onder corporaties niet weg. Dat blijkt uit een flitsmeting uitgevoerd door Stec Groep onder ruim 200 corporaties.

Corporaties schrappen massaal bouwprojecten
Corporatiewoningen Voorburg

Aanleiding was het nieuwe akkoord van de regering met D66/SGP/ChristenUnie. 70 procent van de corporaties houdt zeer grote zorgen. 5 procent verwacht zelfs een faillissement. De heffing heeft grote impact op de bouwsector: 84 procent van de corporaties gaat bouwprojecten schrappen en 76 procent brengt het onderhoud aan haar bestaande bezit terug.

Adviesbureau Stec Groep voerde het flitsonderzoek vorige week uit in het kader van haar jaarlijkse investeringsmonitor onder corporaties. 75 procent van de respondenten geeft aan dat hun corporatie extra woningen verkoopt naar aanleiding van het woningmarktakkoord. Er zijn daarbij opvallend weinig plannen voor het verkopen van grote complexen aan beleggers. 62 procent van de corporaties bespaart verder op bedrijfslasten, al wordt hiervan relatief weinig verwacht. Corporaties willen zo min mogelijk (44 procent) op duurzaamheid bezuinigen.

De verhuurdersheffing zet corporaties aan tot samenwerking. 53 procent gaat intensiever samenwerken met andere corporaties, inclusief fusies. 38 procent wil meer afspraken maken met gemeenten. 35 procent van de corporaties gaat meer zaken doen met beleggers.

Reageer op dit artikel