nieuws

‘Corporaties schrappen 13 miljard euro aan investeringen’

Geen categorie

Corporaties schrappen de komende vijf jaar zo’n 13 miljard euro aan investeringen door de verhuurderheffing in het regeerakkoord. De corporaties zeggen weinig gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om de huren extra te laten stijgen.

Dit blijkt uit het jongste kwartaalonderzoek van Finance Ideas, financieel adviesbureau voor de corporatie- en zorgsector. Om de verhuurderheffing op te vangen, biedt het kabinet corporaties de mogelijkheid om de huren de komende jaren harder te laten stijgen dan de inflatie. Voor de doelgroep van woningcorporaties, huishoudens met inkomens tot 34.229 euro, betekent dit een jaarlijkse stijging van maximaal 1,5 procent boven inflatie. Corporatiebestuurders geven aan slechts in beperkte mate gebruik te gaan maken van deze compensatiemaatregel. Dit leidt ertoe dat driekwart van de corporaties verwacht minder dan de helft van de verhuurderheffing op te vangen met hogere huren.

Meer dan 70 procent van de corporatiebestuurders zegt dat ze hun volkshuisvestelijke taak niet meer kunnen uitvoeren. Volgens de plannen in het regeerakkoord mag de huur voor het gereguleerde bezit maximaal 4,5 procent van de WOZ-waarde gaan bedragen. Van de corporaties die deelnemen aan het onderzoek verwacht 97 procent dat de minister deze koppeling tussen de maximale huur en de WOZ-waarde gaat aanpassen. Vooral differentiëren per regio wordt vaak genoemd als alternatief.

Reageer op dit artikel