nieuws

Brussel verplichtte Financiën tot eigen taxatie SNS

Geen categorie

Europese regels verplichtten het ministerie van Financiën om een onafhankelijke taxatie van de slechte vastgoedleningen van SNS Reaal uit te laten voeren. Dit meldt het Financieele Dagblad.

Brussel verplichtte Financiën tot eigen taxatie SNS

Ook de gebruikte waarderingsmethode werd door Brussel bepaald. ‘De Commissie schrijft een taxatie tegen reële economische waarde voor’, zegt Financiën in een schriftelijke reactie. De waardering van de slechte vastgoedleningen van SNS-dochter Property Finance speelt een cruciale rol in de noodzaak tot nationalisatie van de bank-verzekeraar. De taxatie in opdracht van Financiën, leverde een afboeking op die veel groter is dan bleek uit de bevindingen van de consultants van Ernst & Young (E&Y), die in opdracht van SNS Reaal werkten.

Cushman & Wakefield (C&W), dat in opdracht van Financiën de taxatie uitvoerde, komt op een afboeking van 2,4 tot 3,2 miljard euro. E&Y gaf een bandbreedte aan van 1,4 tot 1,9 miljard euro. De grotere afboeking van C&W bemoeilijkte een publiek-private redding van SNS Reaal, omdat daardoor meer kapitaal nodig was. Uit een briefwisseling die via RTL Nieuws openbaar is geworden, blijkt dat het waarderingsverschil tot een botsing leidde tussen Financiën en de leiding van SNS Reaal.

De taxatie gaat waarschijnlijk een grote rol spelen bij rechtszaken van onteigende beleggers in aandelen of achtergestelde leningen van SNS. Directeur Jan Maarten Slagter van de VEB deed deze week in zijn column op fd.nl nog een oproep om de taxatierapporten openbaar te maken. De VEB is vandaag een van de partijen die bij de Raad van State bezwaar maken tegen de nationalisatie van SNS.

De Europese regels voor de waardering van slechte activa zijn er gekomen na de kredietcrisis van 2008. Een flink aantal Europese banken kwam door de financiële crisis in de problemen, onder meer door een waardedaling van leningenportefeuilles. De probleembanken moesten meestal gered worden door de overheid. Onderdeel van de redding was vaak de oprichting van door de staat gegarandeerde ‘bad banks’, vehikels waarin slechte leningen apart werden gezet.

De Europese Commissie wilde echter wel een gelijk speelveld creëren om de concurrentieverhoudingen tussen de banken niet te verstoren. De Europese regels verplichten dat de waardering van de slechte leningen gebeurt op basis van de ‘reële economische waarde’. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de activa over een langere periode verkocht kunnen worden. Andere veronderstelling is dat er voldoende liquiditeit in de markt aanwezig is. Ook bij alle reddingsplannen voor SNS Reaal, de private oplossing of de uiteindelijke nationalisatie, was sprake van staatssteun en van de vorming van een apart vehikel voor de slechte leningen van Property Finance. Dat maakte een waardering volgens de Brusselse regels onvermijdelijk, meende Financiën.

Reageer op dit artikel