nieuws

Alternatief provincies voor maatregelen huursector

Geen categorie

De provincies Zeeland, Groningen en Limburg hebben afgelopen donderdag minister Blok (Wonen en Rijksdienst) alternatieven aangeboden voor de kabinetsplannen met de huursector. De alternatieven houden meer rekening met de regionale verschillen en de demografische opgaven in de regio’s.

Alternatief provincies voor maatregelen huursector

Het rapport met de alternatieven, ‘Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio’s‘ [PDF], is in opdracht van de drie provincies opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Het rapport toont aan dat de gevolgen van de huurmaatregelen voor woningcorporaties in krimpgebieden onevenredig zwaar zijn en onvoldoende rekening houden met de forse transformatieopgaven in die gebieden. Doordat de investeringscapaciteit van woningcorporaties ernstig wordt aangetast, worden leegstand en verpaupering eerder in de hand gewerkt dan aangepakt.

Een van de varianten uit het rapport van het EIB is een andere verdeling van de verhuurderheffing voor de woningcorporaties. De drie provincies hopen daarmee tot een meer evenwichtige en kwalitatief goede woningvoorraad te komen, rekening houdend met de demografische veranderingen. Dat moet uiteindelijk leiden tot minder leegstand en betere (toekomstbestendige) woningen. Het EIB berekende dat met de alternatieven de rijkstaakstelling van 2 miljard euro overeind blijft.

Reageer op dit artikel