nieuws

‘Kantorenleegstand in tien jaar naar 5 procent’

Geen categorie

De leegstand van kantoren moet in maximaal tien jaar terug naar 5 procent. Dit doel moet worden bereikt via regionale planning en programmering, met compensatiefondsen en door transparantie over incentives. Dat staat in het kantorenconvenant tussen Neprom, IVBN, Vastgoed Belang, CoreNet, Facility Management Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De ondertekening van het document vindt woensdag 27 juni plaats.

‘Kantorenleegstand in tien jaar naar 5 procent’

Overheden en marktpartijen moeten op regionaal niveau aangeven hoe de kantoorvoorraad zich verhoudt tot de gewenste en de haalbare omvang, kwantitatief en kwalitatief. Daarna kunnen lokale of regionale afspraken worden gemaakt over minimale onttrekkingen, maximaal toegestane nieuwbouw en de hoeveelheid te schrappen plancapaciteit. Die afspraken dienen als basis voor regionale/lokale compensatiefondsen.

Zo’n fonds moet draagvlak hebben onder een forse meerderheid (vermoedelijk 70 procent) van de eigenaren in dat gebied. Pas als die meerderheid er is, kan er voor de betrokken eigenaren in dat gebied of op die specifieke kantorenlocatie een verplichting volgen om mee te betalen aan zo’n fonds. Om de leegstand in een gebied bijvoorbeeld in vijf jaar te verlagen van 15 naar 10 procent zijn volgens een indicatie van een betrokkene bijdragen per vierkante meter nodig van 2 tot 3 euro voor bestaand kantoor, 50 euro voor nieuwe kantoorruimte en 50 euro voor uit te geven grond. Ook moeten belanghebbenden inzicht krijgen in de huurprijs gecorrigeerd voor incentives.

Beleggers maken concrete transformatieplannen voor kantoorpanden vanaf 5.000 m2 die drie jaar of langer voor meer dan 80 procent leeg staan. Ontwikkelaars geven in geval van verplaatsing van een huurder naar nieuwbouw een visie op het gebouw dat wordt achtergelaten. Daarnaast richten zij zich in aangewezen gebieden op herontwikkeling, transformatie en sloop en voegen zij geen meters toe in zogenaamde beperkings‐ en transformatiegebieden. Vastgoedfinanciers verklaren positief te staan tegenover plannen van eigenaren tot transformatie van kantoren op leegstandslocaties en de financiering daarvan. Gebruikers voeren jaarlijks een onderzoek uit naar de eisen die huurders stellen aan huisvesting met als doel een toetsingscriterium te bieden voor andere marktpartijen.

‘Een groot succes’, noemt Nicole Maarsen, bestuurslid van Neprom en algemeen directeur van de Maarsen Groep, het convenant. ‘Alle relevante partijen zaten aan tafel en hebben afgesproken dat ze een ander gedrag zullen vertonen. Dit actieplan, zoals vertaald in het convenant, legt de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

IVBN-bestuurder Johan Buijs: ‘We hebben met alle betrokken partijen op de kantorenmarkt, zowel overheden als markt, gezamenlijk een aanpak ontwikkeld voor de leegstandsproblematiek op de kantorenmarkt. Daar ben ik blij mee, want samenwerking tussen markt en overheden is nodig. Provincies gaan duidelijk sturen via regionale planning en programmering. Essentieel is dat gemeenten voorraadbeleid gaan voeren op de kantorenmarkt: dat is het beoordelen van de kwaliteit en de kwantiteit van de bestaande kantorenvoorraad en het aanwijzen van kantoorlocaties waar de kantorenvoorraad moet afnemen, gelijk kan blijven of nog kan groeien.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels