nieuws

Vastgoed weer winstmaker voor Schiphol

Financieel

Vastgoed draagt dankzij de herstelde markt weer fors bij aan de winst van Schiphol Group. Zo steeg de waarde van de vastgoedportefeuille met 71 miljoen euro, steeg de omzet uit verhuur naar 157 miljoen euro en leverde de hotelactiviteiten 29 miljoen euro op.

Vastgoed weer winstmaker voor Schiphol
KLM-toestel landt op Schiphol Airport

Dat blijkt uit de op 17 februari gepubliceerde jaarcijfers van Schiphol Group. Het nettoresultaat van Schiphol daalde echter fors naar 306 miljoen euro van 374 miljoen euro in 2015. De winstdaling is volgens topman Jos Nijhuis een gevolg van een forse verlaging van de havengelden en hogere kosten die Schiphol moest maken om de sterk aanzwellende passagiersstroom in goede banen te leiden.

Net als vorig jaar zijn de marktontwikkelingen voor het vastgoed gunstig, schrijft Schiphol Group. Dit leidt tot een waardestijging van de vastgoedportefeuille met 71 miljoen euro (2015: 67 miljoen euro). De vastgoedbeleggingswaarde staat eind 2016 voor ruim 1,45 miljard euro in de boeken tegen 1,38 miljard euro eind 2015. De totale omzet uit verhuringen stijgt met 1,3 procent naar 157 miljoen euro. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een positieve ontwikkeling in de verhuur van kantoorgebouwen. De bezettingsgraad van het commercieel vastgoed bedraagt 88,7 procent (2015: 88,8 procent).

De omzet hotelactiviteiten bedraagt 29 miljoen euro in 2016 (2015: 2 miljoen euro) door de opening van het Hilton hotel in december 2015. De totale omzet parkeren stijgt met 7,1 procent naar 116 miljoen euro door de groei van passagiers die vanaf Schiphol vertrekken. Het nettoresultaat werd vorig jaar met 50 miljoen euro positief beïnvloed door de verkoop van een belang in Schiphol Airport Retail.

De winkelverkopen daalden met bijna 91 procent naar 3 miljoen van 29 miljoen in 2015. De daling van de winkelverkopen wordt veroorzaakt door de verkoop van 60 procent van de aandelen in Schiphol Airport Retail. Hierdoor ontvangt Amsterdam Airport Schiphol vanaf 1 mei 2015 geen omzet meer uit winkelverkopen en wordt het resultaat uit het resterende 40-procentsbelang in SAR verantwoord als resultaat uit deelneming. In 2015 is onder deze post het eenmalig resultaat door de verkoop van een 60 procentsbelang in SAR van 50 miljoen euro verantwoord. In 2016 heeft een dergelijke transactie niet plaatsgevonden.

De gemiddelde retailbesteding per vertrekkende passagier in de winkels achter de securitycontrole op Amsterdam Airport Schiphol is gedaald van 14,45 euro naar 13,65 euro (-5,5 procent). Door de opening van de vernieuwde Lounge 2 op 1 juli 2016 is het winkelaanbod verbeterd en groeit de gemiddelde besteding hier gestaag. De gemiddelde horecabesteding per vertrekkende passagier is gestegen van 3,98 euro naar 4,32 euro (+8,5 procent).

De overige resultaten uit vastgoed bedroegen 71 miljoen euro (2015: 67 miljoen euro). Dit wordt veroorzaakt door positieve marktontwikkelingen en een lagere leegstand bij de kantoren op Schiphol Centrum en de logistieke gebouwen. Dit resultaat betreft een reële waardemutatie en geen kasontvangst of gerealiseerde inkomsten.

Reageer op dit artikel