nieuws

Nettowinst vastgoedtak Rabobank ruim helft hoger

Financieel

De vastgoedtak van Rabobank heeft in 2016 een nettowinst behaald van 288 miljoen euro, 59 procent meer dan de 181 miljoen euro in 2015.

Nettowinst vastgoedtak Rabobank ruim helft hoger
Rabobank-hoofdkantoor Utrecht

Dat blijkt uit de jaarcijfers van Rabobank. De grootbank boekte zelf een nettowinst van ruim 2 miljard euro. De totale baten van het segment vastgoed stegen in 2016 tot 688 miljoen euro tegen 679 miljoen in 2015. De rentewinst daalde tot 293 miljoen euro (2015: 348 miljoen) door de daling van de kredietportefeuille bij FGH Bank.
Door het economische herstel had de vastgoedtak vorig jaar geen kredietverliezen meer. Voegde Rabobank in 2015 nog 90 miljoen euro toe aan de voorzieningenpot voor mogelijke kredietverliezen, in 2016 kon de bank juist 75 miljoen euro bijschrijven. Zo was er een grotere vraag naar logistiek vastgoed en winkelruimte, terwijl de beleggingsvastgoedmarkt aanzienlijke bedrijvigheid liet zien van zowel binnen- als buitenlandse investeerders.
De overige resultaten werden positief beïnvloed door de stijging van het aantal verkochte woningen en de verkoop van ‘De Rotterdam’ in juni. Dit had als gevolg dat de overige resultaten stegen tot 379 miljoen euro (2015: 302 miljoen). Ontwikkeltak BPD verkocht vorig jaar 18 procent meer woningen dan in 2015. In Nederland, Frankrijk en Duitsland verkocht BPD in totaal 9.905 woningen tegen 8.386 een jaar eerder. Bij Bouwfonds IM, de vermogensbeheertak van Rabo Vastgoedgroep, hebben een verder aantrekkende beleggingsmarkt en nieuwe commerciële initiatieven uiteindelijk bijgedragen aan een positief resultaat. Het beheerd vermogen daalde naar 5,9 miljard euro.
De kredietportefeuille van Rabo Real Estate Finance is vorig jaar met ruim een kwart gekrompen. Deze daalde naar 11,3 miljard euro van 15,3 miljard euro in 2015.
In juli 2016 verkocht FGH Bank een deel van de portefeuille vastgoedfinancieringen. In september ging FGH Bank een overeenkomst aan om de vastgoedfinancieringsactiviteiten van RNHB, met een kredietportefeuille van ongeveer 1,7 miljard euro, te verkopen. De totale bedrijfslasten van het segment vastgoed stegen in 2016 tot 361 miljoen euro (2015: 327 miljoen). Het aantal medewerkers nam ook toe bij Rabo Real Estate Finance: de integratie van FGH Bank in Rabobank leidde tot extra activiteiten, waarvoor externe medewerkers werden aangenomen.
De personeelskosten stegen hierdoor tot 215 miljoen euro (2015: 196 miljoen). Wanneer de integratie is afgerond, zal het aantal medewerkers naar verwachting afnemen. Met name de reorganisatievoorziening voor boventallige medewerkers bij FGH Bank droeg bij aan een stijging van de andere beheerskosten met 15 procent tot 142 miljoen euro (2015: 124 miljoen).

Reageer op dit artikel