nieuws

CBS: kantorenleegstand eind 2015 19 procent

Financieel

Op 1 januari 2016 stond 19 procent van de totale kantooroppervlakte in Nederland leeg, goed voor een oppervlakte van 11,5 miljoen vierkante meter. Dat meldt het CBS dat de leegstand samen met Geonovum en het Kadaster heeft onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

CBS: kantorenleegstand eind 2015 19 procent

In dit onderzoek is leegstand onder alle soorten vastgoed op dezelfde manier gemeten. Of een vastgoedobject leeg staat of niet, is bepaald op basis van registraties van gebouwen, personen en bedrijven. Van administratieve leegstand is sprake als op een adres niemand staat ingeschreven en er geen gebruiker of economische activiteit bekend is.
Onder vastgoed met een kantoor-, industrie- of gezondheidsfunctie was de leegstand verhoudingsgewijs het hoogst. Van de kantoren was 27 procent niet in gebruik in 2015, wat neerkomt op 19 procent van de totale kantooroppervlakte. In Limburg, Noord-Holland en Flevoland waren drie op de tien kantoren niet in gebruik. De kantorenleegstand was met 15 procent het laagst in Zeeland. Van de objecten voor industrie en gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen en praktijkruimten, was 18 procent zonder gebruiker.
Van de winkels was 14 procent niet in gebruik in 2016. Dit betekent dat van de 152.000 winkels er bijna 21.000 leegstonden. Dit is iets meer (1 procentpunt) dan op 1 januari 2015. Van de achttien gemeenten waar tenminste een kwart van de winkels geen gebruiker had in 2016, lagen de meeste in Limburg (7). In die provincie is ook de totale leegstand met 17 procent het hoogst. In Heemstede en Urk was de winkelleegstand met 3 procent het laagst.
Ook de leegstand van kantoren en logies nam licht toe. Bij het overige vastgoed bleef het aandeel leegstaande objecten ongewijzigd. Het aantal woningen dat in 2016 leeg stond was relatief laag, zo’n 2 procent werd niet gebruikt. In totaal hadden bijna 177.000 woningen geen bewoner in 2016; bijna 8.500 minder dan een jaar eerder. Leegstaande woningen maken een aanzienlijk deel uit van de 279.000 leegstaande vastgoedobjecten in Nederland (63 procent).
Twee derde van de leegstaande vastgoedobjecten op 1 januari 2016 stond een jaar eerder ook al leeg. In oppervlakte kwam zelfs 76 procent van de leegstand in 2016 ook begin 2015 voor. Acht op de tien in 2016 leegstaande industriële panden, sportaccommodaties, kantoren en onderwijsgebouwen stonden begin 2015 ook al leeg.
Tussen 2012 en 2016 zijn jaarlijks minder nieuwe kantoren gebouwd, terwijl de nieuwbouw van het totale vastgoed alleen in 2013 en 2014 een dip vertoonde. In 2015 is het aantal nieuw gebouwde kantoren met circa 30 procent gedaald ten opzichte van 2014, terwijl voor alle vastgoed sprake was van bijna 4 procent groei. Voor kantoren heeft dit zich niet vertaald in daling van de leegstand.

Reageer op dit artikel